ChristenUnie Zwolle blijft aandacht vragen voor mensenhandel

P1020790.jpegvrijdag 13 september 2019 10:00

Na jarenlange inspanning staat mensenhandel eindelijk op de agenda in Zwolle

Mensenhandel...Het is voor de verhandelaar een zeer lucratieve handel, de pakkans is ontzettend klein en de straffen zijn relatief zeer laag. Volgens onderzoekers is het onmogelijk om een betrouwbare schatting te geven van het aantal slachtoffers in Nederland. In 2016 kwamen bij het coördinatiecentrum slachtoffers mensenhandel (Comensha) 1049 meldingen binnen van mogelijke slachtoffers. Maar men vermoedt dat dit slechts een topje van de ijsberg is en dat het daadwerkelijke aantal slachtoffers in Nederland eerder rond de 6250 ligt. Dat is bijna een half gevuld stadion van PEC Zwolle. Alleen al in Nederland. Het gaat hier om mensen wier vrijheid hen ontnomen is, in een land dat de vrijheid zo hoog in het vaandel heeft staan. Om dit onrecht te stoppen moet er actie ondernomen worden.

In 2015 zijn er landelijk afspraken gemaakt dat gemeenten een laagdrempelig en veilig aanspreekpunt moeten bieden voor slachtoffers van mensenhandel via een ‘zorgcoördinator’. In 2017 had Zwolle echter nog steeds niemand aangesteld. Via een motie heeft de ChristenUnie toen actie ondernomen zodat er een gerichte aanpak zou komen om misstanden van uitbuiting zichtbaar te maken. Dat was echter niet het enige. Via diverse acties bleef de ChristenUnie aandacht vragen voor deze onmenselijke uitbuiting. In het coalitieakkoord 2018 – 2020 “Duurzame kwaliteit en groei voor Zwolle” is vervolgens de wens opgenomen voor een zorgcoördinator mensenhandel. Afgelopen maandag vond het debat plaats over het voorgestelde besluit om de nota ‘Mensenhandel in beeld’ vast te stellen en over te gaan tot het aanstellen van een kwartiermaker in dit najaar en een zorgcoördinator vanaf januari 2020. De ChristenUnie is, net als de rest van de "gemeenteraad, positief over de inhoud van dit voorstel en zal het dan ook van harte steunen. Raadslid Ruth Stoorvogel - Bergman: "Zolang er vraag is naar goedkope arbeidskrachten, en zolang er mensen zijn die bereid zijn dat op illegale wijze te organiseren, zullen er mensen in de handen van mensenhandelaren vallen. Dit schrijnende onrecht moet stoppen. Het is de hoogste tijd dat ook Zwolle, de in 2015 gemaakte afspraken naleeft en een zorgcoordinator aanstelt."

« Terug