Leeft water?

muur_regenton_groen.jpgzaterdag 07 september 2019 09:20

Jan Westert

Water is een van de belangrijkste levensbehoeftes. De gezamenlijke kerken erkenden het belang van Levend Water tijdens hun dienst op de Vecht. Ook in de politiek mag het belang van water steviger op de agenda. Vorig jaar organiseerde de ChristenUnie de actie ‘Een ton voor iedere burger’. Het beter benutten van regenwater moet van de ChristenUnie gestimuleerd worden. Drinkwater stroomt immers altijd uit de kraan. We vinden het vanzelfsprekend dat ons regenwater via de regenpijp en het riool wordt afgevoerd.

Water is zo vanzelfsprekend dat we er nauwelijks over nadenken. Zo’n 125 liter per persoon per dagspoelen we erdoor. De komende jaren zal dat veranderen. De stand van het grondwater en de toenemende behoefte aan kraanwater wordt een vraagstuk. Daarom vraagt de ChristenUnie extra aandacht voor het beter benutten van regenwater.

Afkoppelen

Een groot aantal gemeenten heeft besloten dat regenwater en afvalwater gescheiden moeten worden afgevoerd. Dat geldt ook voor nieuwbouwwijken in Ommen. Op veel plaatsen wordt het gebruik van de regenton gestimuleerd, om het water te benutten voor de tuin. Veel gemeenten voeren een stimulerend beleid voor inwoners om het regenwater van de daken af te koppelen van het riool en te laten infiltreren in de bodem of naar een nabije vijver of sloot. Onze buurgemeente Dalfsen heeft daar er zelfs een subsidieregeling voor. Burgers die investeren in het afkoppelen van het regenwater van hun dak, kunnen aanspraak maken op een financiële tegemoetkoming.  Wat de ChristenUnie betreft is het een voorbeeld dat navolging verdient.

Vanzelfsprekend

Nederland is een waterland. Water hebben we altijd gezien als een natuurlijke vijand waartegen we ons via dijken en dammen moeten beschermen. Waterveiligheid staat best hoog op onze agenda, maar het gebruik van water is zo vanzelfsprekend. Je zet de kraan open en het water stroomt je tegemoet. Het grote belang van watergebruik hoort beter op ons netvlies. Zuinig gebruik is zo slecht nog niet. De droge zomers laten zien dat aandacht voor het grondwaterpeil een belangrijk thema is, niet alleen voor de landbouw, maar breed voor de natuur en de mens. De Sallandse heuvelrug kampt met stevige tekorten. Het is niet zo gek om als burger het watergebruik bewust te benutten. Door je regenwater in de tuin te gebruiken, het kan door een stimulerend beleid van de gemeente om het hemelwater af te koppelen van het riool en te infiltreren in de bodem.  Tijdens de dienst op de Vecht was Levend Water het thema. Water als levensbehoefte zou bij uitstek ook een thema zijn voor de Ommer agenda. Wat betekent deze eerste levensbehoefte nu precies voor het beleid van onze gemeente en hoe belangrijk vinden de inwoners het bewust gebruik van water in onze gemeente?  De ChristenUnie maakt er graag een punt van.

« Terug

Reacties op 'Leeft water?'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.