Erkenning voor onze agrarische sector

afbeelding nienke.JPGwoensdag 21 augustus 2019 09:38

Iedereen lijkt tegenwoordig wat te vinden van de landbouwsector. Steeds vaker hoor je extreme opvattingen in (sociale) media. Ook in de politiek worden uitzonderlijke gevallen groots neergezet. Het imago van boeren wordt er niet beter op, terwijl een deel van de hardste schreeuwers waarschijnlijk nooit voet op een boerenerf heeft gezet.

Agrariërs staan vaak open voor een gesprek en kunnen al hun beweegredenen uitleggen. Een beeld dat niet vaak naar voren komt, is dat agrariërs wel degelijk een natuurlijke verantwoordelijkheid voelen om goed voor hun land, het milieu, en hun dieren te zorgen. Agrariërs ervaren zelf ook dat er een gebrek aan erkenning hiervoor is. Daarnaast maken andere omstandigheden, zoals langdurige droogte of hevige regenval, het leven van een agrariër niet makkelijker. Zulke omstandigheden zijn dynamisch en deze dynamiek moet terug te zien zijn in beleid.
In een plattelandsgemeente als Wierden hebben mensen gelukkig nog nuchter boerenverstand. Toch ontbrak in de eerste versie van de economische visie enige vermelding van de agrarische sector. Dat terwijl agrariërs zorgen voor onze voedselvoorziening en dus een belangrijk onderdeel zijn van onze maatschappij en economie. Pas na vragen in de gemeenteraad is er een paragraaf bij ‘aangeplakt’. De toegevoegde paragraaf is er in één dag bijgeschreven, waardoor er vanuit kan worden gegaan dat geen gesprekken zijn gevoerd met ondernemers en dat geen bedrijfsbezoeken hebben plaatsgevonden om de visie te onderbouwen.
Een grote frustratie bij agrariërs is dat beleidsmakers achter hun bureau blijven zitten en niet kijken naar praktijksituaties, wat hiermee helaas wordt bevestigd. De ChristenUnie ziet graag meer inbreng van agrariërs binnen beleid. Agrariërs missen de logica achter sommige maatregelen en ervaren dat ze niet het bedoelde effect hebben. Zij zijn degenen die kennis hebben van de praktijk en zij moeten dus niet over het hoofd gezien worden. Agrariërs zijn ondernemers; boeren is hun levenswerk; niet van 9 tot 5, maar 24/7. Hun plek in de maatschappij en economie moet daarom ook zeker erkend worden in de economische visie van de gemeente Wierden en niet door alleen te verwijzen naar de "Groene Metropool".
Voor mijn afstuderen aan de Universiteit Twente deed ik onderzoek naar de houding van boeren tegenover de subsidieregelingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Door met boeren in gesprek te gaan leerde ik over wat boeren zélf doormaken en met mijn onderzoek probeerde ik deze stem van agrariërs meer naar voren te brengen.
Nienke Valk
Bestuurssecretaris ChristenUnie Wierden-Enter

« Terug