Bezuinigingen, ombuigingen of sanering...

pexels-photo-747113.jpgwoensdag 17 juli 2019 15:49

Je hoort vaak vele termen voor bezuinigingen. De een klinkt net iets vriendelijker dan de ander, maar pijn doen ze allemaal. Het grote gat dat in onze begroting zit vraagt om grote maatregelen en dat die pijn gaan doen staat vast...

Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de (jeugd)zorg binnen onze gemeente. Dit is een groot en ingewikkeld dossier, waar ook nog eens te weinig geld voor is. Dit heeft geleid tot de grote tekorten die we nu hebben. Dat we moeten bezuinigen lijkt onvermijdelijk, het alternatief om extra schulden op te bouwen, lijkt nog slechter. De ChristenUnie vindt dat het wel zo eerlijk mogelijk moet gebueren en is in het eerste voorstel van het college nog niet duidelijk.

De voorgestelde plannen mogen rustig ontwrichtend genoemd worden. De OZB gaat omhoog, het groenafval wordt in de zomer minder vaak opgehaald, het kindpakket wordt versoberd en voor subsidies naar verenigingen blijft amper wat over.

Het is niet duidelijk geworden uit de plannen van het college welke keuzer er gemaakts zijn (misschien zijn er immers nog andere mogelijkheden) en wat de impact van deze keuzes is op verschillende groepen inwoners. Bijvoorbeeld het kindpakket is van grote waarde voor ouders die het krap hebben, om een klein beetje extra geld te hebben voor bijvoorbeeld een schoolreisje. Het afpakken van dit geld (250 euro per kind) gaat wat de ChristenUnie betreft te ver. Juist deze groep moet op de gemeente kunnen rekenen als ze het moeilijk hebben. TIjdens de gemeenteraadsvergadering van afgelopen dinsdag heeft de ChristenUnie er met een motie mede voor gezorgd dat dit extra inzicht boven tafel moet komen.

Er lijkt bovendien nog onvoldoende gekeken te worden naar de (jeugd)zorg zelf. Hier zijn immers de problemen ontstaan, dus daar kan je vast ook een deel oplossen. Er zijn door het college 23 actiepunten opgesteld om beter te organiseren rond de (jeugd)zorg, maar of dit genoeg is, is maar zeer de vraag. De ChristenUnie zal hier kritisch op zijn.

Al met al is het verschrikkelijk ingewikkeld om een goede afweging te maken welke bezuinigingen genomen moeten worden en welke niet. We moeten natuurlijk ook voorkomen dat maatregelen juist averechts werken en tot hogere kosten leiden. We kunnen dit niet alleen. We willen na de vakantie een open ledenvergadering organiseren waar u bij deze van harte welkom bent. We horen graag uw zorgen en ideeën. De exacte datum zal later bekend worden.

Wilt u op de hoogte blijven, kijk dan op onze website of stuur ons een mailtje met uw ideeën en zorgen naar JanOene.Krist@wierden-enter.christenunie.nl of naar een van de fractieleden.

Jan Oene Krist

« Terug