ChristenUnie dient een in motie inzake inzet extra jongerenwerkers

image1.jpegvrijdag 05 juli 2019 16:58

ChristenUnie heeft in de raadsvergadering van 27 juni via Gerard Marsman een motie ingediend voor kadernota 2020 voor meer jongerenwerkers. Deze motie werd ondersteund door CDA, LPO, VVD, VOV en PvdA.

Deze motie werd onderbouwd met de volgende constateringen:

  • Dat er in 2018 een stijgende trend is in de kosten voor de jeugdzorg 
  • Dat de gemeente verwacht dat de toenemende vraag naar inzet van jeugdzorg zal gaan doorzetten
  • Dat aantal verwijzingen van jongeren naar HALT is toegenomen
  • Dat diverse organisaties (politie, gemeente, scholen, horeca) in Ommen signalen ontvangen over toenemend (hard)druggebruik en cyberpesten onder jongeren
  • Dat er in de gemeente Ommen slechts 1,1 fte jongerenwerker actief is
  • Jongerenwerk nog niet in alle kernen van de gemeente Ommen beschikbaar is
  • Dat inzet van jongenenwerkers op het gebied van preventie en vroegtijdige interventie van belang is ter voorkoming en vermindering van problematische jeugd

Indieners van de motie pleiten dientengevolge:

  • Jongerenwerk moet in alle kernen van de gemeente Ommen beschikbaar zijn
  • Jongerenwerkers ingezet dienen te worden voor preventie en vroegtijdig intervenieren om eenzaamheid onder jongeren, voorkoming van problematisch druggebruik en andere problemen te kunnen voorkomen. Dit moet worden gerealiseerd door integrale samenwerking met scholen, politie en andere partners in de jeugdzorg

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie dient een in motie inzake inzet extra jongerenwerkers'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.