1 miljoen beschikbaar voor lokale initiatieven

handenwoensdag 26 juni 2019 20:54

Bij de kaderstelling in de gemeenteraad van dinsdag 25 juni heeft de ChristenUnie samen met de coalitiepartijen CDA, OpKoers.nu en de PvdA een motie ingediend om bij de begroting 1 miljoen te reserveren voor het Fonds Maatschappelijk Initiatieven.
Gezien het grote overschot op de Jaarrekening 2018 en de ruime Algemene Reserve investeren we graag in lokale initiatieven om goede ideeën werkelijkheid te gaan maken. Het miljoen zal de komende drie jaar beschikbaar worden gesteld en komt bovenop de 100.000 euro die al jaarlijks beschikbaar is.
Daarnaast hebben we aangedrongen om werk te maken van de regelluwe bijstand, zodat mensen beter en passender geholpen worden als ze in de bijstand terecht komen en als het lukt ze er ook weer uit te krijgen.

Hieronder de bijdrage van de ChristenUnie tijdens de Algemene Beschouwingen.

Lieve mensen, geachte toehoorders, inwoners, ambtenaren, raadsleden en college.

Gezien de temperatuur lezen wij de tropenversie van onze bijdrage op. De overige 13 pagina’s kunt u morgen van onze website halen. 😉

Voorzitter,

Allereerst namens de ChristenUnie fractie onze dank voor het vele werk dat is verzet door onze ambtenaren, we hebben hiervan gelezen in het jaarverslag. En ook dankbaar zijn wij voor het resultaat dat is behaald, een dikke plus, terwijl in veel andere gemeentes in Nederland een negatief resultaat te zien is.


Kwetsbaarheid
Het brengt ons direct wel bij een kwetsbaar punt, de genoemde voorspelbaarheid van onze begroting en de bestuursrapportages, of liever: de wederom gebleken onvoorspelbaarheid. De afwijkingen, hoewel ook grotendeels niet beïnvloedbaar, zijn is fors. Wij willen hier graag eens verder over doordenken met de portefeuillehouder en onze raadscollega’s. Wij zien wel wat in een kwartaaldashboard op essentiële posten zoals Jeugd, WMO, Grondbedrijf en interne organisatie, en zo zijn er nog wel een paar te bedenken.

Als ChristenUnie fractie kijken we liever vooruit, we hebben nog een hoop ambities en uitdagingen te slechten. Wij kijken uit naar een nieuwe wereld zonder lijden, maar tot die tijd willen we hier het een beetje beter maken.

Regelluwe bijstand
Voor ons blijft de regelluwe bijstand een speerpunt, wij streven naar een samenleving die omziet naar kwetsbaren en steun geeft aan mensen tot deze weer op zichzelf kunnen staan. Tot op heden vinden wij dat op dit dossier nog onvoldoende snelheid is gemaakt, niet dat wij ontevreden zijn, we weten dat het complexe materie is, maar wij willen dit college oproepen tot meer inzet. In onze analyse hebben we te maken met twee issues; een achterstand bij het in kaart brengen van de huidige doelgroep en het ontwikkelen van nieuw en inventief beleid. Wij verwachten hiervoor bij de begroting 2020 een investering in formatie om de ambities van het coalitieprogramma in te vullen, enigszins pijn doet dan ook het grote overschot op de bijstand in 2018, wat ons betreft had dit dus eerder gekund.

Gehandicapten parkeerkaart
Over parkeren zullen we de komende tijd ongetwijfeld nog spreken, onvermijdelijk als je OpKoers als coalitiepartner hebt. Maar op voorhand willen we het college vragen eens te kijken naar de gehandicapten parkeerkaart. Naast deze kaart, waarvoor de aanvrager jaarlijks een bijdrage betaalt, betaalt men ook – net als iedereen die betaald in Hardenberg parkeert – de reguliere parkeerkosten en wij kunnen ons voorstellen dat dit niet voor iedereen een kleine bijdrage is – ik heb het dan over de jaarlijks weerkerende kosten van de kaart zelf niet de parkeerkosten – wij zouden het waarderen als het college hier bij de begroting eens naar zou willen kijken. Ons raadslid Simone Hof, denk er graag over mee.

Hartveilig
Een goed netwerk van AED’s is in onze gemeente van groot belang, zeg maar gerust van levensbelang, zeker ook in het buitengebied. Plaatselijke Belangen zien zich bij vervanging vaak voor hoge kosten gesteld. Wij roepen het college op om samen met de stichting Hart Veilig een plan van aanpak op te stellen voor vervanging van de AED’s die daadwerkelijk aan vervanging toe zijn en dit financieel te vertalen in de begroting 2020. Daarnaast adviseren wij het college om de besturen van de Plaatselijke Belangen te wijzen op de noodzaak van vroegtijdige reservering voor dit soort uitgaven.

Vlindertuin
Dan de Vlindertuin, wij vragen ons af of het voor iedereen mogelijk is hier een gedenkvlinder en een grafje aan te schaffen en zouden het waarderen als de portefeuillehouder ons hierover informeert en desgewenst een passende oplossing kan bedenken indien dit niet voor iedereen mogelijk is. Ons raadslid Wiepie van der Veen denkt hierover graag met u mee.

Maatschappelijk Initiatieven Fonds
Tenslotte voorzitter, dienen wij samen met de coalitiepartijen een motie in voor een aanvulling van Maatschappelijk Initiatieven Fonds. Gezien het forse overschot willen wij samen met de raad komen tot een versterking van het fonds voor lokale initiatieven. We willen hiermee een substantieel bedrag investeren in lokale ontwikkelingen, ingedeeld naar de vier thema’s zoals die gevisualiseerd zijn in de kadernota. Hiervoor willen wij 1 miljoen reserveren bij de komende begroting. Naar onze mening moet onze Algemene Reserve dit aan kunnen. Ook willen wij graag met de gehele raad in gesprek om gezamenlijk de inhoudelijke thema’s voor dit fonds vorm te geven en er per thema ook een plafondbedrag aan te hangen.

Ik lees het dictum:

Draagt het college op:

  • Een incidenteel bedrag van € 1.000.000,- te reserveren bij de begroting 2020 voor de uitbreiding van het Fonds Maatschappelijke Initiatieven;
  • De besteding van het bedrag te spreiden over de komende jaren van deze collegeperiode;
  • De kaders van de raad uit te werken in een aangepaste regeling van het Fonds Maatschappelijke Initiatieven.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ik rond af.

De ChristenUnie kijkt met dankbaarheid terug op het afgelopen jaar en als we vooruit kijken dan zien we nog een hoop uitdagingen, de opbouw van de eigen organisatie, een mogelijke afbouw van de samenwerking met Ommen, de te korten op het Sociaal Domein, een duurzaamheidsambitie met flinke hindernissen, een mobiliteitsvisie, een toekomstbestendig station in Hardenberg en een heropend station in Bergentheim.

In al onze plannen zoeken wij als eerste de zegen van onze Vader, die wij u en ons allemaal ook wensen. Dank u.

« Terug

Reacties op '1 miljoen beschikbaar voor lokale initiatieven'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2019 > juni