Almelo ontwikkelt kerkenvisie

kolkjedonderdag 27 juni 2019 16:58

Hoe voorkom je dat leegstaande kerken niet worden gesloopt? De overheid kan hierin faciliteren richting eigenaren en gebruikers. Op verzoek van de ChristenUnie (via een unaniem aangenomen motie) gaat Almelo een kerkenvisie ontwikkelen.

MOTIE

Initiatiefnemer(s):   ChristenUnie

Titel motie:              Kerkenvisie

De raad van de gemeente Almelo, in vergadering bijeen d.d. 27 juni 2019,

Gehoord de beraadslaging,

Constateert dat:

  • nu en de komende jaren een aantal kerkgebouwen hun (oorspronkelijke) functie verliezen, leeg komen te staan of kampen met achterstallig onderhoud.

Overweegt dat:

  • er in Almelo al veel monumentale gebouwen verloren zijn gegaan;
  • kerken als religieus erfgoed vaak beeldbepalend en drager van onze culturele identiteit zijn;
  • discussies over instandhouding en herbestemming tussen eigenaren, gebruikers, omwonenden en deskundigen lang kunnen duren terwijl het gebouw in steeds slechtere staat raakt en de kosten voor instandhouding oplopen;
  • kansen voor herbestemming niet moeten worden gemist;
  • het kabinet de ontwikkeling van samenhangende kerkenvisies op gemeentelijk niveau financieel ondersteunt (zie www.toekomstreligieuserfgoed.nl).

Verzoekt het college om:

  • een decentralisatie-uitkering bij het Rijk aan te vragen om te gebruiken bij de totstandkoming van een kerkenvisie voor Almelo.

en gaat over tot de orde van de dag.

 

« Terug

Reacties op 'Almelo ontwikkelt kerkenvisie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2019 > juni