ChristenUnie blij met gesprek over zondagsopenstelling

diamond-hi.pngvrijdag 21 juni 2019 20:57

In de afgelopen jaren is in Kampen de openstelling van winkels op zondag onderwerp van discussie geweest. In het coalitieakkoord is afgesproken dat daarover een gesprek met de samenleving zou moeten plaatsvinden. Dit gesprek is begeleid door een commissie Zondagverkenning. Fractievoorzitter Jan Willem Schutte van de ChristenUnie: “ik ben zeer tevreden over de manier waarop de commissie Zondagverkenning deze gesprekken heeft begeleid. We mogen als Kampenaren trots zijn dat we zo’n gevoelig onderwerp op een respectvolle manier hebben besproken”.

Taak van raadswerkgroep
In mei heeft de commissie Zondagverkenning haar eindrapport opgeleverd aan de raadswerkgroep. Deze raadswerkgroep, bestaande uit raadsleden van een aantal fracties, had de taak om het proces van de gesprekken te volgen zonder zich met de inhoud te bemoeien. Die taak staat beschreven in een eind 2018 opgestelde aanpak. Ook is afgesproken dat na het opleveren van de rapportage waarin gesprekken met de inwoners zijn beschreven, een of meer politiek partijen een raadsvoorstel kunnen indienen. Dat raadsvoorstel kan op 4 juli voor besluitvorming worden ingebracht. Namens de ChristenUnie heeft Klaas van der Kolk deelgenomen aan deze werkgroep.

Raadsvoorstel
Nieke Jansen heeft als voorzitter van de raadswerkgroep, donderdag 20 juni aangegeven dat de werkgroep een raadsvoorstel zal schrijven. Dit raadsvoorstel zal ter besluitvorming op 4 juli worden ingediend. De ChristenUnie verschilt hierover van mening omdat het opstellen van een raadsvoorstel geen taak is van de raadswerkgroep. “Dit hebben we zo afgesproken” zegt Jan Willem “juist om elke vorm, neiging of zweem van politieke inkleuring, en daarmee van inhoudelijke inmenging van de raadswerkgroep te voorkomen. Het is nu aan de fracties in de raad om, als zij dat nodig vinden, een raadsvoorstel in te dienen, gebruikmakend van de uitkomsten van het rapport”.

Zorgvuldigheid van groot belang
De ChristenUnie heeft eerder in de werkgroep aangegeven dat het niet de taak van de werkgroep is om een raadsvoorstel te schrijven. Nu dat toch gebeurt, besluit ze niet langer deel uit te maken van de raadswerkgroep. “We betreuren de gang van zaken” zegt Jan Willem Schutte. “Nu we uit de werkgroep stappen lopen we niet weg voor onze verantwoordelijkheid. Integendeel, we hebben vanaf de coalitievorming aangedrongen op een zorgvuldig proces. Die zorgvuldigheid is voor ons van groot belang, juist bij zo’n gevoelig onderwerp. Die zorgvuldigheid moet je van begin tot eind nadrukkelijk bewaken”. Op 4 juli wordt een besluit genomen over de zondagsopenstelling. Uitgaande van de verdeling van de meningen in Kampen over de zondagsopenstelling zal dat een spannende vergadering worden

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie blij met gesprek over zondagsopenstelling'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2019 > juni