Hospice is waardevol voor gemeente Kampen!

564484744d309874e98b897b10e267fffe2e8b77.jpgwoensdag 19 juni 2019 20:46

Raadspraat Martine Wiltjer

In de afgelopen week ontving de gemeenteraad de resultaten van het onderzoek naar aanleiding van de motie Hospice. In de conclusie van het onderzoek wordt benadrukt dat een hospice een welkome aanvulling zou zijn op het bestaande zorgaanbod in de regio en in de gemeente Kampen. Wat een waardevolle uitkomsten voor de gemeente Kampen!

De ChristenUnie heeft zich hard gemaakt om het programma Waardig Ouder Worden op te nemen in het coalitieakkoord. Zorg voor ouderen is namelijk een belangrijk speerpunt uit ons programma. Daarom heeft De ChristenUnie samen met 11 verschillende zorg- en welzijnsinstanties uit de gemeente een actieplan ondertekend. In het afgelopen jaar hebben we met verschillende zorginstanties kennismakingsgesprekken gevoerd, waarbij ook de noodzaak van goede palliatieve zorg is besproken. Ook vanuit de samenleving werd op het raadsspreekuur van mei jl. door een inspreker het belang van palliatieve zorg benadrukt. Waardig ouder worden is namelijk meer dan waardig leven. Waardig ouder worden is eveneens de mogelijkheid om waardig te kunnen sterven.

De ChristenUnie heeft vorig jaar tijdens de behandeling van de perspectiefnota het initiatief genomen voor een motie Hospice, waarin het college werd verzocht om onderzoek te doen naar de behoefte van een hospice in de gemeente Kampen. De motie werd breed gedragen door de overige fracties in de raad, en door vele fracties mee ingediend. Eveneens werd de motie positief ontvangen door het college. Wethouder Jan Peter van der Sluis nam de motie over en zegde toe de raad uiterlijk 1 juli 2019 te informeren over de uitkomsten van het verkennend onderzoek.

In de afgelopen maanden is achter de schermen hard is gewerkt aan het onderzoek en heeft zich eveneens een werkgroep van initiatiefnemers gevormd. Ook hebben zich meerdere vrijwilligers en vrijwilligersverenigingen gemeld om diensten te verlenen, en zijn er al sponsoren gevonden die een financiële bijdrage willen leveren. Geweldig dat er zovelen zijn die de noodzaak van een hospice eveneens onderschrijven en zich hiervoor willen inzetten.

Zoals we in de verkiezingstijd hebben beloofd, blijven we ons als ChristenUnie inzetten om ouderen een waardevolle plek te geven in onze samenleving. Volgens ons actieplan Waardig Ouder Worden zetten we ons in voor goede zorg, begeleiding en ondersteuning en goede huisvesting voor ouderen. Ook steunen we activiteiten die eenzaamheid tegengaan. Samen met partners en op basis van dit onderzoek, zetten we hiervoor een volgende stap

« Terug

Reacties op 'Hospice is waardevol voor gemeente Kampen!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2019 > juni