Sociaal domein, een (bijna) failliet systeem

Keesdonderdag 13 juni 2019 09:14

Het zal u zeker niet zijn ontgaan. Alle rumoer over het sociaal domein. Ook in Wierden houdt het ons bezig. In 2015 zijn diverse dossiers gedecentraliseerd. Het gaat over werk, zorg en jeugd. De decentralisaties zijn bedoeld om het voor de burgers beter en overzichtelijker te regelen. Gemeenten vinden dat deze taken beter ondergebracht kunnen worden bij de lokale overheid omdat die het dichtst bij de burger staat. Meer mogelijkheden om maatwerk te leveren en bureaucratie te voorkomen...

Het tegengestelde blijkt waar. Bezuinigingen bemoeilijken het behalen van de doelen en door de stijgende zorgvraag ontstaat een gat tussen vraag en aanbod, budget en uitgaven. Naast wachttijden zijn forse financiële problemen ontstaan. Het draagvlak voor de decentralisaties neemt af. Een open brief van de gemeenten aan het Rijk maakt dat duidelijk: komt er geen geld bij, dan gaan deze taken terug naar de rijksoverheid. Volgens ons is dat het paard achter de wagen spannen, maar wij begrijpen de oproep. Daarom doen wij een beroep op onze volksvertegenwoordigers om meer financiële armslag.

De gevolgen voor Wierden zijn duidelijk. Er moet bezuinigd worden. Allereerst wordt gezocht naar ruimte en verbetering in het sociaal domein zelf. En er is ruimte. Het kan efficiënter en de vinger mag meer aan de pols. Vertrouwen is goed, maar dat geldt niet ongelimiteerd. De gemeente moet kritisch zijn op zorgaanbieders. Durf te vragen en durf te controleren.

De ChristenUnie staat voor de zorg aan kwetsbare inwoners. De zorgverlening moet daarom gewoon doorgaan. Wel pleiten we voor minder medicaliseren en meer gewoon gelukkig makende activiteiten. En met minder bureaucratie. Eén regisseur met voldoende beslissingskracht die er volledig is voor de zorgbehoevende inwoner.

Het sociaal domein blijft nog een ondoorzichtig dossier waar we te weinig grip op hebben. De wethouden antwoordde onlangs dat hij niet in de stemming was voor jubelzangen. Dan maar een klaagzang, want zingen maakt gelukkig en mogelijk is dat een begin van de oplossing. Gewoon gelukkig makende dingen doen, ik schreef het al. We zien ook mooie dingen. Medewerkers van onze gemeente doen gepassioneerd hun werk. Er is veel vrijwilligerswerk, top! De rijksoverheid begint het iets te begrijpen, een eerste lichtpuntje in de vorm van wat meer geld gloort. Wij geloven dat de klaagzang kan veranderen in een jubelzang en daarom blijft onze uitnodiging aan de wethouder staan. Zingt u mee? Het maakt blij.

Kees van Dijk

Fractievoorzitter

« Terug

Archief > 2019 > juni