Uitspraak Raad van State over Programma Aanpak Stikstof baart ChristenUnie Hellendoorn zorgen.

Bos.jpgdinsdag 04 juni 2019 20:42

De Raad van State zet streep door het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dit betekent dat de PAS niet langer mag worden gebruikt als basis voor toestemming voor activiteiten als de aanleg van een weg, een bedrijventerrein of de uitbreiding van een boerenbedrijf nabij een beschermd Natura 2000-gebied.

Dit baart de ChristenUnie zorgen aangezien in de gemeente Hellendoorn de Natura2000 gebieden het Boetelerveld, het Wierdenseveld en de Sallandse Heuvelrug een belangrijke rol spelen. Hierbij denken wij in het bijzonder aan de gevolgen voor de verbreding en andere verkeersaanpassingen van de N35 aan de oost- en westzijde, de gevolgen voor de boerenbedrijven binnen 10 kilometer van de Natura 2000-gebeiden die op slot zitten en de uitbreiding van het bedrijventerrein ’t Lochter III.

 

De ChristenUnie in Hellendoorn heeft daarom de volgende vragen aan het college van B&W gesteld:

  • Bent u bekend met bovenstaande uitspraak van de Raad van State?
  • Welke consequenties heeft bovenstaande situatie voor de aanleg van de N35 aan de oost- en westzijde van Nijverdal?
  • Wat zijn de consequenties voor de boerenbedrijven in onze gemeente?
  • Wat is de consequentie voor de uitbreiding van het bedrijventerrein ’t Lochter III?
  • Ziet u andere consequenties die het gevolg zijn van de uitspraak van de Raad van State over de PAS?
  • Kunt u inschatten of bovenstaande consequenties van lange duur zullen zijn?

« Terug

Archief > 2019 > juni