Sta stil bij vrijheid en stem op 23 mei!

JW - Raadsfoto (1).jpgvrijdag 03 mei 2019 10:45

Deze week is een bijzondere week. Afgelopen zaterdag was het Koningsdag. Een dag waarop feest gevierd kan worden en we samen de eenheid van het land beleven. Een dag waarop in Wierden, Enter en Hoge Hexel veel activiteiten plaatsvonden.

En dan een week later, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag...

Dit zijn dagen met een verschillend karakter, maar bijzonder waardevol voor onze maatschappij. Voor mij is 4 mei altijd indrukwekken. De stille toch, het stilstaan bij monumenten en Stolpersteine, de twee minuten stilte. Die stilte, het (kunnen) kijken en luisteren naar vogels die vliegen, je gedachten die meteen uitgaan naar alles wat er jaren geleden is gebeurd. Onvoorstelbaar dat mensen gevochten hebben om onze vrijheid mogelijk te maken. Ik denk hierbij ook aan alle vredesmissies van onze militairen. Soldaten die vochten en de vrijheid van anderen beschermden. Iets om dankbaar voor te zijn, om te blijven herdenken en om door te geven aan de volgende generatie. Vrijheid is niet vanzelfsprekend en kan snel verdwijnen. 

Vrijheid schept daarom ook verplichtingen, met name naar de ander. Vrijheid neem je niet, die krijg je en geef je! Door overleg met elkaar, met respect voor elkaars standpunten, ook als die afwijken van die van jezelf. Voor de ChristenUnie is het beleven van vrijheid erg belangrijk op verschillende terreinen. Vrijheid van geloof en onderwijs en natuurlijk ook de vrijheid om één dag in de week niet te hoeven werken. Voor die vrijheid strijdt bijvoorbeeld ook Peter van Dalen voor de ChristenUnie in het Europarlement. Op 23 mei mogen we in Europa stemmen. Geef vrijheid dan ook een stem in Europa en steun Peter van Dalen!

En na dat stilstaan: Bevrijdingsdag! Het vieren van de vrijheid vanwege het besef dat het bijzonder is dat we dat kunnen doen. Het vieren kan op verschillende manieren: het bezoeken van een festival of het bevrijdingsconcert in de Dorpskerk (dit jaar op 6 mei trouwens). Ik hoop dat je onze vrijheid van harte meeviert. Wil je zelf ook een steen(tje) bijdragen? Volgend jaar vieren we 75 jaar vrijheid. Komend jaar wordt er daarom gewerkt aan verschillende activiteiten in Enter, Wierden en Hoge Hexel. Daar kun je aan meedoen. Of meld je aan als je een goed idee hebt. Hopelijk vieren we dan volgend jaar samen opnieuw onze vrijheid!

Namens de fractie van ChristenUnie Wierden-Enter, 

Jan-Willem Timmerman

« Terug