ChristenUnie ziet kansen voor de Nieuwe Zwollenaren en de samenleving

Ruth Stoorvogel, april 2019.jpegdonderdag 18 april 2019 08:58

Zwolse bedrijven zijn hard op zoek naar werknemers, maar de arbeidsdeelname van de Nieuwe Zwollenaren is nog steeds erg laag. De route naar integratie en participatie is te ingewikkeld en niet effectief gebleken. Met het huidige beleid is het voor soms getraumatiseerde mensen, in een cultuur die zo verschilt van hun eigen cultuur, bijna een onmogelijke opgave om mee te doen in Zwolle. Daar komt bij dat een deel van de statushouders niet laaggeletterd, maar zelfs analfabeet is. Kortom, de Nieuwe Zwollenaren staan voor enorme uitdagingen op fysiek, emotioneel en sociaal gebied. Dit is ook in de cijfers terug te zien. Volgens het CBS bedraagt de arbeidsdeelname van de grootste groep nieuwkomers die sinds 2014 naar Nederland is gekomen – uit Syrië en Eritrea – na anderhalf jaar slechts 5%. En zo’n twee derde van hen haalt het inburgeringsexamen niet binnen de gestelde termijn. Er zijn veel aanwijzingen dat deze landelijke cijfers ook voor Zwolle gelden.

Op maandag 8 april debatteerde de raad over het Plan van Aanpak Statushouders. Ruth Stoorvogel-Bergman: ‘Het is een wijs besluit van de wethouder om de veranderopgave inburgering gelijk dit jaar op te pakken met een Plan van Aanpak Statushouders, want de Nieuwe Zwollenaren verdienen niet alleen een plek in Zwolle, maar ook om naar vermogen uitgedaagd te worden. Het hebben van een vaste contactpersoon zal duidelijkheid en rust met zich meebrengen voor de statushouders én kennis voor de beleidsmakers. Daarbij zijn wij in Zwolle gezegend met een groot aantal organisaties die zich inzetten voor een goede integratie. We zijn blij dat we onze motie ‘Best practises’ hier ook in terug zien komen.

Voor het stadsbestuur brengt deze erkenning ook een duidelijke verantwoordelijkheid met zich mee, om deze rol ook echt waar te gaan maken. De ChristenUnie onderschrijft daarom het belang, om door casemanagement, de resultaten goed te monitoren en te evalueren. De wethouder heeft toegezegd om de raad niet alleen dit jaar, maar jaarlijks structureel te informeren over de vorderingen op het gebied van participatie en uitstroom uit de bijstand.

‘Integratie is een complex gebeuren’, aldus Ruth, ‘en ja, het vraagt met de opgedane ervaringen steeds weer bijsturing en maatwerk. Maar laten wij als stad samen de schouders er onder zetten door al het goud aan potentieel en talenten te  gaan verzilveren. Want dan zal het niet alleen een verrijking zijn voor de Zwollenaren en voor de Nieuwe Zwollenaren, maar ook voor de generaties na ons.’

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie ziet kansen voor de Nieuwe Zwollenaren en de samenleving'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.