Met Glans van de schans (Buitenwacht

0001.jpgdinsdag 09 april 2019 22:06

Het zou zomaar een nieuw spel kunnen zijn in een bekend TROS-programma van weleer. En voor het gebied rondom de voormalige Buitenwacht lijkt het nog een zeer treffende vergelijking te zijn. Een gebied waar voldoende ruimte is voor parkeren en recreëren (ter land), een gebied waar nu eindelijk de waterhuishouding aangepakt gaat worden (ter zee) en een gebied dat een ruimtelijk ontwerp heeft gekregen in alle drie de dimensies (in de lucht).

Voor en door de burger
En daar stopt de vergelijking nog niet. Het tv-programma werd gemaakt voor en door een enthousiast publiek en deelnemers. De Schans Buitenwacht is ontworpen met inspraak van omwonenden en andere belanghebbenden. Over de burgerparticipatie hebben we al eerder lovende stukken geschreven.
Daarnaast is er een deskundige jury aanwezig die alle ontwerpen heeft getoetst aan de eisen die gesteld zijn. Ook daar valt de vergelijking weer te maken met het tv-programma. Als ChristenUnie zijn we blij dat experts aangeschoven zijn om de plannen te toetsen aan de eisen gesteld door de gemeenteraad in de vergadering van 22 februari 2018.

Schans Buitenwacht
De ChristenUnie is enthousiast over het ontwerp zoals dat deze maand besproken zal worden in de gemeenteraad. In het ontwerp is er aandacht voor de waterhuishouding, er zijn voldoende parkeerplekken opgenomen en de bewoners aan de randen van de Schans krijgen allemaal groen direct voor hun huis. Aan de Sportlaan wordt de wadi ingekleed met klim- en klautertoestellen om zo voor de jeugd in de buurt een spannende vervanging te hebben voor het sportveld. Als ChristenUnie hopen we dat een breed publiek mag gaan genieten van de Schans.
Kortom een ontwerp waar we van harte mee instemmen en waarbij we hopen dat er voor de omwonenden nu eindelijke een einde komt aan een lang traject van participatie.

Laatste vergelijking
Om nog even terug te komen op dat tv-programma. De deelnemers zochten altijd naar creatieve oplossingen om zo goedkoop mogelijk hun ontwerp te realiseren. We verwachten van de wethouder dat hij ook naar creatieve oplossingen zoekt om binnen het gestelde budget te blijven.

« Terug

Reacties op 'Met Glans van de schans (Buitenwacht'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.