ChristenUnie wil onderzoek mogelijkheden voor zonnepanelen langs Rijkswegen

Ruben van de Belt debat energiestransitie februari 2019.jpgmaandag 18 maart 2019 09:02

De Zwolse ChristenUnie-fractie wil van het college weten of er in Zwolle ook gronden van de Rijksoverheid geschikt zijn voor het opwekken van duurzame energie. Heel recent werd aangekondigd dat Rijkswaterstaat actief grond ter beschikking gaat stellen voor zulke projecten, mogelijk ook in Zwolle en daar wil de ChristenUnie meer van weten.

“In gesprekken die ik heb over de energietransitie wordt vaak heel terecht gewezen op grond langs wegen, kanalen en andere infrastructuur. Daar kunnen zonnepanelen zo neergelegd worden dat ze niet of nauwelijks in het zicht liggen,” aldus raadslid Ruben van de Belt. “Het Rijk zet de deur nu open. Wij willen graag dat het college bekijkt welke kansen er zijn en die grijpt. Op die manier kunnen we er echt alles aan doen om ons landschap en agrarische grond zoveel mogelijk te ontzien.” Zo wordt in Drenthe een kilometers lange rij zonnepanelen op de geluidswal van een snelweg aangelegd. De vraag is of er in Zwolle ook zulke kansen zijn.

Daarbij heeft de ChristenUnie wel een aandachtspunt, geeft Ruben aan. “Dat de grond in bezit van het Rijk is, wil niet zeggen dat onze kaders niet gelden. Wij vinden het ontzettend belangrijk dat ook bij eventuele projecten op Rijksgronden Zwollenaren de kans krijgen eigenaar van de panelen te worden. Dit staat zowel in de Energiegids als in het recent aangenomen Plan van Aanpak Energietransitie. Daarom willen wij van de wethouder weten of dit uitgangspunt voldoende geborgd is. Ook als het gaat om grond van het Rijk, bijvoorbeeld naast de snelweg.”

De ChristenUnie Zwolle heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college. De beantwoording daarvan staat gepland op 16 april 2019. Hieronder de ingediende tekst:

"De energietransitie is niet enkel een technisch vraagstuk, maar juist ook een sociaal en een ruimtelijke uitdaging. In gesprekken die de ChristenUnie-fractie voert met inwoners over het inpassen van duurzame energie wordt dan ook vaak gewezen op nog beschikbare grond langs wegen, kanalen, geluidswallen en andere infrastructuur. Hoe meer deze gronden daadwerkelijk benut kunnen worden voor energieopwekking, hoe toegankelijker we de overstap op schone energie kunnen maken.

In dat kader hoorde onze fractie met veel interesse het voornemen van de Rijksoverheid om gronden in Rijksbezit proactief aan te bieden als mogelijke ruimte voor duurzame energieopwekking Zie https://www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/2019/03/rijk-stelt-grond-beschikbaar-voor-opwekking-duurzame-energie.aspx. Wij zien hierin een mooie kans om alle logische plekken te benutten, en daarmee ook duidelijk te maken dat Zwolle er echt alles aan doet om ons landschap zoveel mogelijk te behouden. Wel vinden wij het belangrijk dat bij dergelijke initiatieven van het Rijk onze eigen voornemens over lokaal eigenaarschap overeind blijven staan.

Dat brengt de ChristenUnie tot de volgende vragen:

·         Is het college op de hoogte van het voornemen van de Rijksoverheid gronden in rijksbezit langs infrastructuur actief in te zetten voor het inpassen van duurzame opwek?

·         Is het college in gesprek met de Rijksoverheid, in casu Rijkswaterstaat, over mogelijkheden binnen onze gemeente dergelijke gronden aan te wenden?

·         Ziet het college zelf geschikte gronden binnen onze gemeente die in handen zijn van het Rijk, bijvoorbeeld zonnepanelen langs infrastructuur, voor de aanleg van duurzame opwek?

·         Zo ja, is het college bereid om deze opties actief onder de aandacht te brengen bij de Rijksoverheid?

·         Indien er kansrijke gronden in handen van het Rijk zijn, is het college dan bereid er alles aan te doen dat eventuele exploitatie gebeurt binnen de door de raad gestelde kaders voor participatie en aandeelhouderschap van Zwollenaren?"

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie wil onderzoek mogelijkheden voor zonnepanelen langs Rijkswegen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2019 > maart