Wat doen de Provinciale Staten en Het Waterschap voor mij?

Header Wat doen.pngmaandag 11 maart 2019 08:00

Op 20 maart 2019 stemt Nederland voor de Provinciale Staten en Het Waterschap. Maar wat doen zij eigenlijk voor ons als inwoners van Zwartewaterland?

De provincie Overijssel en de gemeente Zwartewaterland komen elkaar vaak tegen. Het gaat dan doorgaans om onderwerpen die zichtbaar zijn in het landschap. Bijvoorbeeld om wegen en fietspaden of om de uitdaging om ons energieverbruik te verduurzamen. Graag laten we in deze folder twee concrete voorbeelden zien. Bekijk ook onze animaties hieronder.

Wat doen de Provinciale Staten voor mij?

Snelle fietsverbinding Hasselt-Genemuiden
Samen met CU gedeputeerde Bert Boerman en de provinciale fractie zoeken we naar een manier om de fietsverbinding tussen Hasselt en Genemuiden te verkorten. Wij hopen dat dan meer mensen met de fiets naar het industrieterrein komen. Dit komt de doorstroming van het verkeer, maar ook de gezondheid van mensen ten goede. Zoals Klaas van Olst zegt: “We willen graag dat er een provinciaal fietspad komt langs de Nieuwe Weg. De afstand van Hasselt naar het industrieterrein wordt dan circa 2,5 km korter wat een besparing van ongeveer 7 minuten reistijd oplevert.”

Duurzame energie
De provincie Overijssel betekent ook veel voor Zwartewaterland als het gaat om de aanpassing naar duurzame energie. Zij spant zich in voor het tapijtcluster en de vermindering van het energieverbruik daar en heeft ons ook geholpen bij de ontwikkeling van het Agnietenterrein. Bij deze ontwikkeling heeft de gemeente de kans met beide handen aangegrepen om de eerste gasloze wijk van Zwartewaterland te ontwikkelen. Ook de komende periode zullen provincie en gemeente nauw met elkaar samenwerken om deze immense opgave voor al onze inwoners op een goede, zuinige manier vorm te geven. Tamme Spoelstra over het Agnietenterrein: “De ChristenUnie heeft een belangrijke bijdage geleverd aan de ontwikkeling van de plannen voor het Agnietenterrein en de verduurzaming daarvan”.

Wat doet Het Waterschap voor mij?

De afgelopen jaren heeft de ChristenUnie een mooie rol kunnen vervullen in het waterschap. Te denken valt dan aan het financiële beheer onder leiding van dagelijks bestuurslid Herman Odink. Daarnaast vraagt de ChristenUnie binnen het waterschap Drents Overijsselse Delta veel aandacht voor de ontwikkeling van een goede waterkwaliteit en inpassing van de maatregelen die het waterschap moet treffen. Gerrit Knol zegt daarover: ”Zeker in de komende periode waarin de Stenendijk weer worden aangepakt om onze waterveiligheid te waarborgen, is het goed dat er binnen de ChristenUnie op alle fronten wordt samengewerkt met de fracties in gemeente, waterschap en provincie.”

Onze gezondheid staat of valt bij schoon drinkwater en goed werkende ecosystemen. Ecosystemen zijn gebieden met levende onderdelen (mensen, dieren en planten) en niet-levende onderdelen (lucht, water en bodem). Overijssel doet mee aan meerdere waterprojecten die voor dit soort gebieden zorgen.
De provincie houdt toezicht op de waterschappen en is verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Samen met waterschap Drents overijsselse Delta en gemeente Zwartewaterland en Rijkswaterstaat zorgt de provincie voor waterveiligheid en het voorkomen van wateroverlast.

Facebook
Vergeet niet om onze Facebook-pagina in de gaten te houden en deel dit bericht!

« Terug

Reacties op 'Wat doen de Provinciale Staten en Het Waterschap voor mij?'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2019 > maart