Debat kunstgrasvelden

Rubbergranulaat kunstgras.jpgvrijdag 01 maart 2019 16:29

In de raadsvergadering van 28 februari jongstleden stond een motie op de agenda over het aan te leggen kunstgrasveld voor voetbalvereniging IJVV. Wij als ChristenUnie staan voor duurzaamheid, veiligheid en gezonde financiële dekking hiervoor. De discussie richtte zich met name op de infill, de noodzakelijke korrels die nodig zijn om op kunstgras te kunnen spelen. Dit jaar zal het speelveld van de IJVV kunstgras krijgen met het milieuvriendelijkere infill TPE van synthetische rubber korrels.

Milieuvriendelijker alternatief
Het college stelde voor SBR (gerecyclede autobanden) hiervoor te willen gebruiken. Op basis van RIVM-rapporten is dit prima te gebruiken. Er zijn echter milieuvriendelijkere alternatieven, zo was de beleving (gedegen onderzoek daarnaar ontbreekt echter vooralsnog). De ChristenUnie gaat graag mee in invoering van milieuvriendelijke alternatieven, voor zover aanwezig. Maar dat betekent in dit geval wel een forse verhoging van de kosten, zeker als we bestaande kunstgrasvelden ook geleidelijk gaan aanpassen (iets wat ook onderdeel van de motie was). De motie is overgenomen door de wethouder.

Financiering
De extra kosten als gevolg van de motie lopen volgens de wethouder op tot EUR 1.000.000,- voor vervanging van infill in de bestaande kunstgrasvelden en voor het aan te leggen veld voor IJVV zijn de kosten EUR 120.000,- extra. Kees Posthumus vroeg namens de ChristenUnie hoe we dit gaan financieren. Deze tegenvaller zien we immers nu duidelijk vooraf. De indieners van de motie (GBK, PvdA, GroenLinks en Kampen Sociaal) gaven eigenlijk allemaal aan dat dat maar de zorg is voor het college. Anders gezegd: we gaan dit waarschijnlijk financieren vanuit reserves. Als ChristenUnie willen we dit soort tegenvallers graag gedekt zien aan de voorkant, zeker nu we vooraf ook inzichtelijk hebben dat we een tegenvaller gaan krijgen. De andere partijen denken hier duidelijk anders over. Of, zoals Janita Tabak van de PvdA het verwoordde: “We hebben wel vaker tegenvallers.” Dat is echt te makkelijk geredeneerd over belastinggeld, en is een minachting richting de belastingbetaler. Ook een partij als de SGP gaat mee in de motie, zonder schijnbaar oog te hebben waar de middelen voor uitvoering van deze motie vandaan komen.

Kritisch
De ChristenUnie denkt hierover echt anders. Niet alleen het milieu hebben we hoog in het vaandel staan, maar ook duurzame overheidsfinanciën. Posthumus “extra uitgaven kunnen alleen als ook is voorzien in de dekking ervan”. Zodra het college de dekking gevonden heeft, zullen we die dan ook kritisch bekijken en nagaan of we hiermee kunnen instemmen. Simpel interen op de reserves is niet verstandig, zeker niet omdat we inderdaad nogal eens te maken hebben met tegenvallers, maar dan achteraf, als voldongen feit. Iets wat nu nadrukkelijk niet het geval is.

KP

« Terug

Reacties op 'Debat kunstgrasvelden'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2019 > maart