Moties gesteund door de ChristenUnie

accurate-boy-build-298825.jpgwoensdag 30 januari 2019 15:33

In de vergadering van 29 januari zijn twee moties mede ingediend door de ChristenUnie.

De eerste motie op initiatief van de ChristenUnie, maar samen ingediend met CDA en PPW heeft betrekking op de inzet middelen voor- en vroegschoolse educatie. In november 2018 werd voorgesteld om de voor- en vroegschoolse educatie open te stellen voor alle kinderopvang aanbieders die voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. De ChristenUnie is niet overtuigd van de voordelen van deze versnippering. Sterker nog, wij zien meer nadelen dan voordelen. Een open markt leidt naar onze overtuiging tot versnippering van kennis en kunde en daar worden de kinderen de dupe van en dat willen we voorkomen. De motie “van versplintering naar bundeling” roept het college o.a. op het voorgenomen besluit tot verdere harmonisering van het VVE aanbod per 1 januari 2020 in te trekken. De motie werd met 10 tegen 9 stemmen aangenomen. De wethouder kan dus aan het werk.

De tweede motie, op initiatief van NEW, maar mede ingediend door alle partijen dus ook de ChristenUnie was naar aanleiding van een nieuwsbericht, dat vorige week verscheen in de krant. Hierin werd aangegeven dat de minister het risicoplafond voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor wil gaan verhogen. Dat betekent concreet meer vervoersbewegingen van treinen door Wierden. Het vervoer van gevaarlijke stoffen stijgt daarom ook en de veiligheid in Wierden is daarbij in het geding! Dit kan en mag niet, was de conclusie van onze fractie. We waren blij dat de voltallige raad dit gevoel deelde. De motie werd door de voltallige raad aangenomen. We wensen het college wijsheid en succes met de opgedragen acties.

« Terug