Nieuwjaarsbijeenkomst ChristenUnie Kampen

20190116_083626.jpgwoensdag 16 januari 2019 13:24

In de sfeervolle Cellebroederpoort was maandagavond een 50 tal mensen bijeengekomen om elkaar het beste te wensen voor het komende jaar. Leden van de ChristenUnie en van andere politieke partijen en belangstellenden haalden onderling mooie herinneringen op over het afgelopen jaar. Maar vooral waren actuele zaken die in onze gemeente spelen onderwerp van gesprek.
Bestuursvoorzitter Hilco van der Wal stond via een videoboodschap stil bij de actuele economische situatie en welke uitdagingen wij daarin zien en hebben.

Fractievoorzitter Jan Willem Schutte blikte kort terug op 2019 en keek vooral vooruit op het komende jaar met de volgende woorden:

“Beste wensen, wat heb ik die woorden de afgelopen dagen weer veel horen zeggen. Privé kun je je daar makkelijk iets bij voorstellen: het ‘beste’ - dat is natuurlijk gezondheid en geluk, geloof hoop en liefde voor jou en de mensen die je dierbaar zijn. Dat wens ik jullie allemaal toe. Maar ‘beste wensen’, wat betekent dat voor ons als politieke beweging?

Valt er nog wat te wensen voor de ChristenUnie? Als christenen kennen we de gewoonte elkaar een ‘gezegend nieuw jaar’ toe te wensen. Dat betekent dat we het niet van onszelf verwachten. Terugkijken op 2018 kunnen we in ieder geval stellen dat we rijk gezegend zíjn. Ons past daarbij dankbaarheid in plaats van voldaanheid of zelfgenoegzaamheid.
Toch is duidelijk: nee, we zijn er nog niet. Ja, we hebben nog wat te wensen, we hebben nog het béste te wensen. Want bij wijze van spreken elke bladzijde van de bijbel laat ons zien dat we geen genoegen mogen nemen met de samenleving zoals die nu is.

De profeet Jesaja roept op tot brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen, kleden van hen die naakt zijn, je bekommeren om je medemensen. Hier klopt het christelijk-sociale hart van de ChristenUnie.

Ook in 2019 hebben we nog veel te wensen.
We willen als ChristenUnie betekenisvol zijn voor ouderen en jongeren. Vanuit het actieplan Waardig Ouder Worde willen we een hospice realiseren, maar ook woningen aanpassen zodat ouderen langer thuis kunnen wonen en nog meer voor ouderen realiseren. We hebben zorgen om onze jongeren waarvan steeds meer wordt verwacht, het hoge verwachtingspatroon dat wordt ervaren. Welke stappen kunnen we daar in zetten.

Ik denk ook aan al die mensen die maar niet aan het werk kunnen komen. Aan de nog steeds scheve verhoudingen in onze samenleving.
Maar ook bij het bieden van onderdak gaat het om voldoende woningen beschikbaar hebben voor onze inwoners.
2019 wordt het jaar waarin duidelijk zal worden of er gebouwd gaat worden in Reeve. Maar alleen Reeve kan de vraag naar voldoende woningen niet opvangen. Als ChristenUnie pleiten we voor een gevarieerd en evenwichtig woningaanbod. Dit betekend voldoende woningen in Kampen en IJsselmuiden. Maar ook in de kernen, Wilsum, ‘s-Heerenbroek, Grafhorst en Zalk.
De ChristenUnie fractie zal ook in 2019 zich in blijven zetten voor voldoende woningen.

Als ChristenUnie fractie zijn we blij dat afgelopen jaar een goed jaar was voor de bedrijven in onze gemeente. In IJsselmuiden hebben we uitbreiding Spoorlanden gerealiseerd, en zijn 3 bedrijven uitgeplaatst naar dit nieuwe bedrijventerrein.
Een resultaat dat we in goede samenwerking met onze provinciale medebestuurders hebben kunnen realiseren.
Bedrijvenpark N-50 is zo goed als uitverkocht, dit betekend ook voor het komende jaar bezinning over de vraag hoe verder. Een vraag die we als ChristenUnie niet alleen kunnen beantwoorden maar waar we samen met ondernemers en inwoners een antwoord op moeten vinden.

De profeet Jesaja spreekt ook over het in ere houden van de Dag van de Heer. Over de zegen die daaruit voort zal komen. Uiteraard denken we dan politiek gezien aan de komende discussie in onze gemeente over openstellen van winkels op zondag. Maar bij het eerbiedigen van rust, denk ik ook aan het zetten van concrete stappen op het punt van de balans tussen zorg en werk.

Ik zeg daar nog iets bij: voor 2019 zal ook de zorg voor de Schepping centraal staan.
In ons verkiezingsprogramma hebben we die zorg voor de schepping verwoord door in deze periode concrete doelen te stellen als het gaat om de energietransitie, klimaatadaptatie en te komen tot een circulaire economie.
2019 zal het jaar worden waarin we daadwerkelijke besluiten nemen om deze doelen te bereiken.
Deze onderwerpen zullen ons allemaal raken. Duurzamer betekend in de eerste plaats zuiniger omgaan met bijvoorbeeld: energie, afval, voedsel en grondstoffen.
Maar ook andere manieren van energieopwekking, of produceren van producten liggen hieraan ten grondslag.
Deze opgave kunnen niet alleen op lokaal niveau realiseren en zullen we daarom ook samen met provincie, Rijksoverheid en zelfs daarbuiten moeten vormgeven.
We hebben daarin allemaal onze taak te vervullen, ik wil u dan ook vragen om het komende jaar ieder vanuit zijn of haar deskundigheid ons te helpen. Dit laatste is nadrukkelijk een uitnodiging aan u. Spreek ons aan als raadsleden, als bestuur, als wethouder. Velen zijn vanavond aanwezig, spreek ze aan. Mail, bel, app ons en laat weten hoe wij in de politiek voor u, voor ons allen Kampen waardevoller kunnen maken.

Beste vrienden, ik ga afronden. Jullie merken het: we hebben veel te wensen voor 2019. Al pratende begint het te bruisen en te borrelen. Wij willen ook in 2019 licht laten schijnen als de dageraad. Herstellers van muren zijn, herbouwers van straten. Recht betrachten, gerechtigheid bevorderen. Laten we daar in 2019 nieuwe energie voor inzetten. ‘Nederig de weg gaan van onze God’. Daarvoor wens ik ons allen in 2019 de zegen van God toe”

Renate van der Velde beschreef als lijstrekker van de ChristenUnie Overijssel uitdagingen waarvoor we als maatschappij voor staan. Ze vatte het samen als “het behoudt van de aarde als ons gemeenschappelijk huis”. Duurzaamheid, klimaat, onze zorg voor de natuur, energietransitie zijn onderdelen van het systeem waarin we leven. In onze levensstijl moeten we veranderingen aanbrengen en de politiek heeft daarin een bijdrage te leveren.

 


HP

« Terug

Reacties op 'Nieuwjaarsbijeenkomst ChristenUnie Kampen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.