365 keer per jaar positief!

Keesdinsdag 15 januari 2019 10:53

Het jaar 2019 is alweer twee weken oud. Wij hopen dat u kunt terugkijken op mooie feestdagen en een goede jaarwisseling. De weken van de beste wensen, veel heil en zegen, een gelukkig nieuwjaar enzovoort zijn weer zo'n beetje voorbij. De kruitdampen zijn gaan liggen, nieuwjaarsspeeches hebben we wel gehad en alles is opgeruimd. Kortom, het gewone leven is weer begonnen.

Ondanks alle mooie feesten hebben we de afgelopen weken opnieuw kunnen waarnemen dat de manier waarop we in Nederland met elkaar omgaan nog weleens te wensen overlaat. Hulpverleners werden belaagd, gehinderd in het uitvoeren van hun belangrijke en noodzakelijke werk en moesten soms vrezen voor hun leven. Opnieuw zij er helaas vuurwerkslachtoffers te betreuren. Gelukkig viel het in Wierden mee. Voor zover ons bekend zijn er geen slachtoffers. Mooie feesten, geen opstootjes en weinig schade. Misschien een voorbeeld voor andere gemeenten. Laten we dat met elkaar vasthouden.

Drie keer stemmen

Wat de toekomst brengen moge, we weten het niet. Dat 2019 ons het nodige nieuws gaat opleveren, is wel zeker. Wierden gaat een nieuwe burgemeester verwelkomen. We mogen in 2019 stemmen. Drie keer zelfs en al zijn ze misschien wat minder bekend, we laten natuurlijk onze stem niet verloren gaan! In maart beginnen we met de Provinciale statenverkiezingen en de Waterschapsverkiezingen en in mei volgt de Europees parlementsverkeizing. Van Wierden naar Brussel dus. En passant wordt er ook een Eerste Kamer gekozen en dat is zeker niet onbelangrijk. Niet vergeten, uw stem doet ertoe!

Eigen leefkalender

Zo zijn er een aantal activiteiten te verwachten, maar wat gaat 2019 voor ons individueel betekenen? We hebben allemaal onze eigen leefkalender. Met mooie, maar misschien ook wel moeilijke en verdrietige dingen. Het is voor ons allemaal de uitdaging om 2019 tot een goed jaar te maken. Wat dit betreft, geeft de kop van de kalender van de Bond tegen vloeken wel een mooie voorzet en die wil ik graag met u delen. Een uitdaging om 365 keer per jaar positief te zijn. Een mooie uitdaging. Iedere dag bewust iets positiefs zeggen tegen een ander. Een compliment geven, getuigen van je geloof of een helpende hand bieden. Niet vloeken en schelden, maar Nederland en dus ook Wierden mooier maken, dag bij dag! Dit alles doe we niet alleen. Misschien heeft u eerder al een gezangregel kunnen ontdekken. Aansluitend nu de tweede regel: Mij geleidt des Heeren hand. Dit wensen wij u van harte toe!

Kees van Dijk, fractievoorzitter. 

« Terug