Voor Waardevol Kampen

29067036_1372525329560591_8415742546814173184_o.jpgzaterdag 12 januari 2019 08:30

Het verkiezingsjaar 2018 is bijna ten einde. Een moment om terug te blikken, maar ook zeker vooruit te kijken. De ChristenUnie gaat voor een waardevol Kampen. Een samenleving waarin sprake is van zinvol leven, vrijheid en veiligheid.

Met deze woorden zijn we de verkiezingen in gegaan. En de inwoners van de gemeente Kampen hebben ons het vertrouwen gegeven. We mochten wederom met zes zetels plaatsnemen in de gemeenteraad en daardoor het voortouw nemen in de coalitievorming. Iets waar we de samenleving en bovenal de Heere dankbaar voor zijn.

Een ambitieus coalitieprogramma werd gemaakt en onze wethouder, Jan Peter van der Sluis werd geïnstalleerd. Vol nieuwe energie is onze fractie aan de slag gegaan. De energiebank is mede door inspanningen van de ChristenUnie opgericht. Het manifest ‘Waardig Ouder Worden’ is ondertekend en van daaruit is de motie ‘Hospice’ ontstaan. De ChristenUnie gaat niet alleen voor zinvol leven, maar ook voor waardig sterven.

In 2018 hebben we veel gesprekken gevoerd met de inwoners van onze gemeente. De hoogspanningskabel in ’s Heerenbroek is door de ChristenUnie aangekaart bij de provincie, de zorgen rondom een geitenhouderij in de Mastenbroekerpolder zijn kenbaar gemaakt, het gesprek met de boeren op Kampereiland heeft plaatsgevonden en we zijn het gesprek aangegaan in het carbiddebat.

Dit alles betekent niet dat we klaar zijn. Al deze onderwerpen zijn de opmaat naar 2019. Een jaar waarin we ons blijven inspannen om de gemeente Kampen steeds waardevoller te maken. We blijven ons inzetten voor gedegen burgerparticipatie. Het gesprek met de samenleving over de zondagsrust zal worden gevoerd en in juli zullen we daarover een besluit nemen. We blijven ons inspannen voor een waardige plek van ouderen in onze samenleving. We gaan ons inzetten voor meer woningen en vrije kavels in IJsselmuiden. We gaan een besluit nemen over een aantal langslepende zaken zoals Bolwerk Buitenwacht en de gebiedsvisie Dorpsrand IJsselmuiden. Tenslotte zal ook het energievraagstuk onze aandacht hebben, waarbij we realisme een belangrijk sleutelwoord vinden.

Een waardevol 2019 toegewenst!

« Terug

Reacties op 'Voor Waardevol Kampen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.