Cultuur is van ons allemaal

20181210 Reinier Mulder cultuur.jpgmaandag 07 januari 2019 08:59

Sinds lange tijd sprak de Zwolse raad op 10 december 2018 weer eens over het cultuurbeleid van Zwolle. Een aantal weken daarvoor had de wethouder een notitie gestuurd naar het Ministerie van OCW. Aanleiding hiervoor was dat de Tweede Kamer ook nadrukkelijk de regio’s wil bereiken met cultuur en daarom in de toekomst het geld voor cultuur uit Den Haag wil herverdelen. De regio’s in ons land worden uitdaagd om met plannen te komen. Zwolle en haar regio lijkt in Den Haag een grote onbekende te zijn, terwijl cultuur-minnend Zwolle wel beter weet. De ChristenUnie Zwolle juicht dus toe dat het college van B&W een document heeft opgesteld om de potentie van de regio Zwolle onder de aandacht te brengen van de minister en de Tweede Kamer.

Hoge cultuurparticipatie
In het document dat het collega naar het ministerie heeft gestuurd, vinden we getallen waar de ChristenUnie blij van wordt. In Zwolle is er een cultuurparticipatie van 97%. Veel Zwollenaren maken gebruiken van de cultuurvoorzieningen in onze stad. Cultuur is dus van ons allemaal en brengt vele Zwollenaren met elkaar in verbinding. In de CUltour van een aantal jaren geleden bracht de ChristenUnie talloze bezoeken aan kunstenaars, fanfares, muziekverenigingen, scholen, musea en culturele instellingen. Daar zagen we betrokken Zwollenaren die bij elkaar komen om met plezier aan hun creatieve talenten te werken.

Vrijwilligers
In het document wordt benoemd dat vele vrijwilligers actief zijn in de culturele sector. Wij van de ChristenUnie vinden dat geweldig. Voor ons mag er echt waardering komen voor een ieder die zich met hart en ziel inzet voor de basis, zoals het muziekonderwijs, de verenigingen (brassband en fanfares), de zangraad, etc.

Het hebben van vrijwilligers is wel kwetsbaar. Maar deze kanttekening mag voor ons geen ongebreidelde hang naar professionalisering opleveren, waarbij de vrijwillig actieve Zwollenaar op afstand komt te staan. Professionalisering is op onderdelen zeker gewenst, maar moet wel hand in hand gaan met het vasthouden van de vrijwillige inzet. Het bevrijdingsfestival is hier een mooi voorbeeld van.

Prettige mix
De ChristenUnie heeft tijdens de bespreking van het document in de raad gepleit voor een prettige mix van kunst en cultuur. Die prettige mix bestaat uit kunst en cultuur die wordt uitgevoerd door professionals alsmede door hobbyisten en amateurverenigingen. Daarbij willen we dat het diverse aanbod ook voor iedere Zwollenaar toegankelijk is.

Zwols volkslied
Het ChristenUnie raadslid Reinier Mulder sloot zijn bijdrage af met een gedicht van onze Stadsdichter Kees Smits. Hij schreef begin december het gedicht “Kleine ode aan Trooster”. Hiermee stond hij stil bij het overlijden van Flip Trooster, de schrijver van het Zwols Volkslied. Want nogmaals, cultuur is van iedere Zwollenaar en komt wat ons betreft vanuit de stad, waarbij de emoties die in onze stad aanwezig zijn omgezet worden in beeld, expressie, toneel, muziek en dus ook in dit gedicht over de schrijver van het Zwols volkslied:

“In nier en hart een Zwollenaar, 
schiep u een lied dat ieder kent.
U heeft de stad als geen verrijkt,
doordat u nalaat wie u bent.

Uw hoogbejaarde levenstijd 
kreeg door uw werk een mooi accent”.

Kees Smits
Stadsdichter van Zwolle 
42 | 6 december 2018

« Terug

Reacties op 'Cultuur is van ons allemaal'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.