Kampen start voorbereiding ‘gesprekken met de samenleving over zondagsopenstelling supermarkten’.

download.pngzaterdag 05 januari 2019 18:08

De gemeenteraad heeft op 1 november 2018 ingestemd met het proces om te komen tot een besluit over het al dan niet openstellen van supermarkten op zondag. Een werkgroep uit de raad is na de begrotingsbehandeling aan de slag gegaan om de voorbereidingen te treffen voor een begeleidingscommissie, die open en niet-politiek de ‘gesprekken met de samenleving’ begeleidt. De leden van deze commissie zijn inmiddels bekend.

Na de begrotingsbehandeling in de raad halverwege november 2018 hebben zes fracties uit de gemeenteraad aangegeven vertegenwoordigers te willen leveren voor een werkgroep om het ‘gesprek met de samenleving’ voor te bereiden. De werkgroep heeft zich o.a. beziggehouden met:
● Het verduidelijken van de opdracht aan de begeleidingscommissie zoals die in het initiatiefvoorstel vermeld staat;
● het voordragen van personen voor de begeleidingscommissie;
● het benaderen van deze personen;

De leden van de begeleidingscommissie
Mw. Nieke Jansen, voorzitter van de raadswerkgroep, heeft de eerste vijf voorgedragen personen in de periode voor Kerst benaderd. Alle vijf hebben positief gereageerd op de vraag of zij in de begeleidingscommissie zitting willen nemen en daarmee is die commissie meteen compleet. Hier is de raadswerkgroep heel blij mee. Voorzitter Nieke Jansen laat weten: "Vijf heel positieve reacties op rij van mensen die graag hun bijdrage willen leveren. Ik ben blij dat we zo snel vijf zeer geschikte mensen bereid vonden om dit proces te begeleiden."

De namen van de nieuwe leden van de begeleidingscommissie zijn (in alfabetische volgorde):
● Dhr. Michael Bres
● Dhr. Klaas van der Kamp
● Mw. Jenneke Palland
● Dhr. Arend Runia
● Mw. Ann Alice van de Weerd

Allen hebben hun sporen verdiend in de – Kamper – samenleving en de raadswerkgroep acht hen prima in staat om de ‘gesprekken met de samenleving’ in goede banen te leiden. Het is de bedoeling dat iedere inwoner die dat wil, zijn of haar mening kan geven. Op welke manier dat gebeurt, kunnen we nu nog niet aangeven. Hierover volgt zo spoedig mogelijk nader bericht. De begeleidingscommissie geeft deze gesprekken vorm.

Vervolgstappen begeleidingscommissie
Er wordt nu eerst een datum geprikt voor een gezamenlijke bijeenkomst van de begeleidingscommissie en de raadswerkgroep. Daarna gaat de begeleidingscommissie – met ondersteuning van de griffie – aan de slag. De gemeenteraad neemt op donderdag 4 juli 2019 een besluit over de openstelling van supermarkten op zondag.

In de bijlage het initiatiefvoorstel.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
zondagopenstelling.pdf403,2 kBapplication/pdfdownload

« Terug

Reacties op 'Kampen start voorbereiding ‘gesprekken met de samenleving over zondagsopenstelling supermarkten’.'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.