ChristenUnie stelt vragen over investering in IJsselkogge

DSC_1108.JPGdinsdag 18 december 2018 21:23

In een commissievergadering werden we door het college geïnformeerd over een rapport van een deskundig bureau. Dit bureau heeft onderzoek gedaan naar een toekomstbestendig zelfstandig Stedelijk Museum Kampen. In dit rapport werden een tweetal prachtige scenario’s uitgewerkt voor de toekomst van het museum. De historie van Kampen zou meer dan volledig aan bod komen. In beide scenario’s was de komst van de IJsselkogge meegenomen. Ondanks dat het hier om een informatief stuk ging, werden in de commissie de verschillende standpunten van partijen al stevig naar voren gebracht.

Kogge-effect
Expositie van de IJsselkogge, op de manier zoals in het rapport is voorgesteld, brengt een verwachte investering van bijna 8 miljoen euro! In het rapport staat dat het moeilijk is om het “Kogge-effect” te meten. Er wordt rekening gehouden met een Kogge-effect van structureel (slechts) 1.000 bezoekers per jaar extra. Daarom vroeg de ChristenUnie aan het college of het beoogde Kogge-effect de verwachte miljoeneninvestering in de expositie van de IJsselkogge rechtvaardigt.

Financiële afweging
De IJsselkogge is onderdeel van onze geschiedenis en zou als zodanig tentoongesteld kunnen worden. Wel geldt daarbij een financiële afweging. We vinden als ChristenUnie dat de gemeente zorgvuldig met haar geld moet omgaan en daarom altijd een afweging moet maken van nut en noodzaak van uitgaven die (moeten) worden gedaan. Wordt vervolgd.


MW

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie stelt vragen over investering in IJsselkogge'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.