Meer plekken voor carbidschieten

3.jpgzaterdag 15 december 2018 10:19

In een bomvol gemeentehuis werd donderdagavond door de gemeenteraad een voorstel over het carbidschieten besproken.

Tijdens de jaarwisseling wordt op diverse plekken in de gemeente Kampen met carbid geschoten. Dit is een traditie die gewaardeerd wordt, maar ook voor overlast kan zorgen. Het is in het belang van de traditie zelf dat overlast wordt voorkomen. Daarom is er een raadsvoorstel besproken om het aanwijzen van locaties mogelijk te maken. Die toewijzing van locaties riep bij veel carbidschieters emoties op. Ze kwamen donderdagavond met honderden naar het gemeentehuis en velen namen hun melkbus mee. Er werd een petitie aangeboden aan de gemeenteraad.

Verbaasd
De ChristenUnie reageerde verbaasd dat van de door de schutters ongeveer 80 aangedragen locaties maar 8 zijn toegewezen door de gemeente. Er waren door de gemeente al 25 locaties aangewezen. Dus het totaal zou op 33 locaties komen. Volgens de ChristenUnie die bij de informatieavond in ’t Ukien aanwezig was, werd de suggestie gewekt dat er meer mogelijk was.

Voordelen
Het aanwijzen van locaties heeft volgens Lex Zweers van de ChristenUnie voordelen. Het is een voordeel is dat er per plek een contactpersoon is met wie de politie afspraken kan maken. De verantwoordelijkheid ligt dan daar waar die moet zijn, namelijk bij de schutters.
Een ander voordeel is dat kan worden opgetreden tegen diegenen die schieten op plekken die niet aangewezen zijn. En dan vooral overlast gevende groepen, die sneller kunnen worden aangepakt.
Carbidschieten leeft zei Lex Zweers en hij prees de schutters dat ze met zo velen waren gekomen en gebruik maken van hun democratische recht. Hij zei er vertrouwen in te hebbend dat de schutters er zelf voor zorgen dat het schieten veilig gebeurt.

Traditie
Betekent deze nieuwe aanpak nu een begin van het einde van het carbidschieten in Kampen? Integendeel, het aanwijzen van vaste locaties zou volgens de ChristenUnie wel eens het behoud van de traditie kunnen zijn en dat de schutters er zelf verantwoordelijk voor zijn. Als afspraken niet worden nagekomen, als overlast wordt veroorzaakt en de veiligheid niet gewaarborgd wordt dan zal de roep om afschaffing van het carbidschieten in de bebouwde kom steeds sterker gaan worden.

Meer plekken is veiliger
De ChristenUnie en andere partijen riepen de burgemeester op om meer plekken aan te wijzen want de veiligheid staat voorop. Als er teveel mensen op een plek schieten is het minder veilig.
Burgemeester Koelewijn vertelde dat hij 20 extra plekken op een kaart had gezet zodat er nu uiteindelijk 54 locaties zijn. “En het aantal mag meer worden als dat nodig is. Laten we er weer een feestje van maken”, zo zie hij.
De gehele gemeenteraad stemde unaniem in met het nieuwe voorstel. Nadat de schutters de kaart met locaties hadden bekeken vertrokken ze huiswaarts.

HP.

« Terug

Reacties op 'Meer plekken voor carbidschieten'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.