Een bolwerk van burgerparticipatie

bolwerk Buitenwacht.jpgwoensdag 12 december 2018 08:30

Tijdens het laatste ontwerpatelier van het gebied Bolwerk Buitenwacht werd het definitieve ontwerp van het gebied gepresenteerd. Het gebied moet een mix worden van parkeren, fietsenstalling, ontspanning en vooral veel groen. Dit ontwerp kwam tot stand door experts en burgers samen te laten participeren in het atelier.De fractie van de ChristenUnie ziet deze vorm van participatie als voorbeeld voor toekomstige projecten.

Het nieuwe Bolwerk Buitenwacht heeft de vier belangrijkste opgaves voor dit gebied allemaal in zich. Er is voldoende ruimte voor parkeren van auto’s en fietsen, de wateroverlast in het gebied wordt aangepakt en er is veel gelegenheid tot recreëren in de groene parken die aangelegd worden. Daarnaast is er nagedacht over een goede verkeersstroom naar het station en de Stadsbrug. 

Het werken met een ontwerpatelier zorgt voor veel voldoening bij de ChristenUnie. De burger is volop betrokken in het proces, terwijl de experts de broodnodige kennis en expertise inbrengen om tot een gedegen plan te komen.

Vanuit de buurt kwamen veel opmerkingen over handhaving in het gebied. Regelmatig staan er fietsen foutgeparkeerd. Dit probleem zal blijven bestaan als de gemeente niet handhavend optreed. Een punt van aandacht voor de ChristenUnie.

Het plan zal nu naar de gemeenteraad gaan. Nadat de raad een uitspraak gedaan heeft, zal de participatie weer plaatsvinden. De omwonenden zullen volop meegenomen worden in de keuzes voor groen en speelgelegenheden aan de kant van de Sportlaan.
De wethouder gaf aan dat het project in 2020 voltooid moet zijn. Als ChristenUnie zullen we erop toezien dat de burgers betrokken gehouden worden bij de voltooiing van de plannen, zodat er blijvende participatie is.

HdJ

« Terug

Reacties op 'Een bolwerk van burgerparticipatie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.