Mondelinge vragen koopzondag

koopzondagvrijdag 30 november 2018 14:32

De lobby van een paar supermarkten weegt zwaarder dan andere maatschappelijke belangen. Zonder motivatie of evaluatie worden de openingstijden op zondag eenvoudig verruimd. Zelfs al zijn twee van de vier wethouders tegen. Zo doen we dat in Almelo.

In 2014 riepen de PLUS supermarkten in Almelo dat zij vanaf 7 september elke zondag open waren van 12 tot 17 uur. Via de krant gaven ze aan dat dit weliswaar niet mocht, maar “dat het wel goed kwam”, daarmee wijzend op mogelijkheden zij al wisten maar waarvan de raad nog niet op de hoogte was. Vervolgens is op 7oktober 2014 de verordening winkeltijden Almelo aangepast.

In december 2017 dreigde opnieuw een gedoogsituatie te ontstaan. Vier supermarkten, twee bakkers en een oliebollenkraam hadden bij de gemeente succesvol lobby gevoerd om op zondag eerder open te mogen gaan. Met stoom en kokend water wist het college in een extra raadsvergadering op 12 december 2017 om 22:00 uur ’s avonds een gedoogsituatie te voorkomen door de verordening aan te passen. Collegevoorstel was om aan artikel 5 van de verordening toe te voegen lid 3: “Het college van burgemeester en wethouders kan de openingstijden op koopzondagen van 12 tot 18 uur verruimen naar van 9 tot 18 uur als één van de koopzondagen valt op 24 december en 31 december”. Tegen het collegeadvies in heeft de raad dit met 17 stemmen voor en 12 tegen geamendeerd tot: “Het college van burgemeester en wethouders kan in bijzondere gevallen de openingstijden op koopzondagen verruimen”. Daarbij heeft het college wel toegezegd om in de eerste helft van volgend jaar [cq 2018] de verordening zoals vastgesteld te evalueren: “Op basis van die evaluatie moet in beeld worden gebracht met welke partijen er allemaal is gesproken, wat we ervan vinden en wat de ondernemers en de samenleving vinden van dit geheel.”

Op 20 november jl. heeft het college ‘op verzoek van belanghebbenden’ besloten dat winkels in levensmiddelen in Almelo op de zondagen 23 en 30 december hun winkels mogen openen vanaf 8:00 in plaats vanaf 12:00. Het beoogd effect is de winkels in levensmiddelen in staat stellen hun klantenbezoek te spreiden op deze zondagen. De besluitenlijst van het college geeft aan dat de wethouders Van Mierlo en Langius een aantekening wensen tegen het besluit.

Wij hebben de volgende vragen:

  1. Hoeveel belanghebbenden hebben zich dit jaar gemeld bij de gemeente? Kunt u namen noemen?
  2. Waarom noemt het college in zijn voorstel alleen argumenten voor en geen argumenten tegen? Bent u het met ons eens dat er ook belanghebbenden in de stad zijn die de winkels op zondag juist willen sluiten? Weegt een economische lobby zoveel zwaarder dan andere maatschappelijke belangen?
  3. In de spoedvergadering op 12 december 2017 heeft het college aangegeven dat zij geen tijd hadden gehad om bijvoorbeeld kerken te spreken, maar zegde toe dat men dit achteraf zou doen via evaluatie. Wanneer heeft dit gesprek plaatsgevonden en wat is uit de evaluatie gekomen? Kan de evaluatie beschikbaar worden gesteld aan de raad? Is er nu dit jaar wel vooraf met andere belanghebbenden gesproken en wat heeft dat opgeleverd?
  4. Mogen wij concluderen dat, indirect via het collegebesluit van 20 november 20 jl., het college zowel 23 december als 30 december een bijzonder geval vindt? Op basis van welke criteria is dit bepaald? Welke data zijn nog meer een bijzonder geval en waarom? Gaat het college de raad nog betrekken bij de besluitvorming over wat ‘bijzondere gevallen’ zijn?
  5. Vindt u het verstandig om als college met dergelijke krappe meerderheden  -de helft van de wethouders is immers tegen- besluiten te nemen waarvan de argumentatie marginaal is?

Namens de ChristenUnie fractie,
Jeanet Buikema

« Terug

Reacties op 'Mondelinge vragen koopzondag'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2018 > november