Plant vandaag nog een appelboom

Zaaien groeien bloeienvrijdag 30 november 2018 09:18

Zelfs als ik wist dat morgen de wereld zou vergaan, dan zou ik vandaag een appelboom planten”. Dat zei de grote hervormer Maarten Luther ooit. Het planten van een boom geeft hoop. Nieuw leven, nieuwe mogelijkheden, verwachting. Zo wil de ChristenUnie Zwolle ook zaaien. Zodat Zwollenaren hoop en vertrouwen krijgen in de toekomst. Het begrip ‘zaaien’ stond centraal in onze algemene beschouwing bij het vaststellen van de begroting 2019.

Heel letterlijk willen we dat de gemeente meer noten- en fruitbomen plant in de stad”, zegt fractievoorzitter Gerdien Rots. “Er worden in de komende jaren veel zieke bomen gekapt. Daarvoor in de plaats worden nieuwe bomen geplant. Hoe leuk is het als daar veel voedselbomen tussen zitten waar de omwonenden de vruchten van plukken”. De ChristenUniefractie diende hiervoor een motie in die royaal werd omarmd door het college.

Ook in figuurlijke zin willen we zaaien”, gaat Rots verder. “Zo zijn er in de schulddienstverlening grote stappen gezet door de gemeente. We willen dat schulddienstverleners oog hebben voor de verlammende invloed van chronische stress op mensen die kampen met schulden”. Ook hierover diende de fractie een motie in, waarover het college een toezegging deed.

In de gemeentebegroting wordt voor het eerst een flink bedrag gereserveerd voor de integratie van statushouders. Het college gaat een plan van aanpak maken. Rots: “Wij willen dat geslaagde projecten uit de afgelopen jaren een plek krijgen in dit plan van aanpak. Ook willen we dat de mensen die zich bezighouden met de integratie van nieuwkomers, mogen meepraten over de aanpak. Zij weten immers vanuit hun eigen ervaring wat goed werkt en waaraan nieuwkomers behoefte hebben”. Een motie die de ChristenUnie hiervoor indiende werd unaniem aangenomen.

De eerste begroting van het nieuwe college werd ongewijzigd aangenomen. Een groot compliment voor dit college. Het is een begroting waarin de ChristenUnie zich goed herkent. Met deze begroting toont de gemeente dat ze oog heeft voor Zwolle en voor mensen. Ondanks de tekorten op de zorg blijft de gemeente goede zorg bieden aan inwoners. Tegelijkertijd investeert de gemeente in een stad die met haar tijd meegaat. Een stad waar je graag woont, ook in de toekomst. De gemeente gaat snel aan de slag met schone energie en duurzame projecten. We zorgen voor werk in een aantrekkelijke stad vol bedrijvigheid. En we zien om naar mensen die het alleen niet redden. Zo zaaien we letterlijk en figuurlijk in de stad.

« Terug

Reacties op 'Plant vandaag nog een appelboom'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2018 > november