ChristenUnie en CDA in de bres voor ’s-Heerenbroek

Slider11-5ba3b2eb-0020-4a24-96e8-22dbc35ff8bd.jpgwoensdag 21 november 2018 22:39

Op verzoek van de ChristenUnie en het CDA stonden de hoogspanningsmasten in ’s-Heerenbroek vanmiddag op de agenda van de Statencommissie Milieu en Energie. Wethouder Jan Peter van der Sluis en Simone Ebbers uit ’s-Heerenbroek spraken vanmiddag in bij de commissie. De belangrijkste oproep aan de provincie is om een betrouwbare overheid te zijn en rekening te houden met de gezondheid van de inwoners

Wethouder Jan Peter van der Sluis van de ChristenUnie Kampen hield de commissie voor dat de provincie in 2009 een besluit had genomen om de hoogspanningskabels ondergronds te brengen. Dit was als compensatie voor de masten die langs de spoorlijn zouden worden aangelegd. Vereniging Dorpsbelangen ’s-Heerenbroek en de gemeente Kampen voerden al diverse gesprekken met de provincie, maar zonder succes. Van der Sluis vroeg de provincie een betrouwbare overheid te zijn en het besluit uit 2009 uit te voeren. Ook de weidsheid van het Nationaal Landschap Mastenbroek is van belang maar bovenal de gezondheid van de inwoners. Het elektromagnetische veld kan gezondheidseffecten tot gevolg hebben.

Simone Ebbers sprak namens een werkgroep ook in. Ze heeft eerder dit jaar de gemeente Kampen gevraagd de druk op te voeren bij de provincie. Zij hamert op de negatieve gezondheidseffecten van de hoogspanningsmasten. “In ons dorp wonen veel kinderen van onder de zestien, de kabels gaan zelfs over een kinderopvang en peuterspeelzaal." Door een wijziging in de regelgeving kregen Wim en zijn vrouw Henny Kijk in de Vegte jaren geleden al te horen dat ze moeten vertrekken, omdat er een hoogspanningskabel boven hun huis loopt. Ze kwamen in aanmerking voor een uitkoopregeling. De kwestie zorgt voor onrust in het dorp. De hoogspanningsmasten lopen bijvoorbeeld ook over verenigingsgebouw De Kandelaar, het voetbalveld en vlak langs woningen.

ChristenUnie Statenlid Stelpstra had in juli j.l. het onderwerp al geagendeerd. De provincie moet met een oplossing komen en moet een betrouwbare overheid zijn. Hij gaf aan een motie te willen indienen maar vroeg de gedeputeerde Traag een toezegging te doen en dit probleem op te lossen.

Statenlid Bouwien Rutten van het CDA zegt ook liever niet met een motie te willen komen.

Er zijn landelijk gezondheidsklachten bekend. Daarom heeft de Rijksoverheid actie ondernomen. Er is een opkoopregeling en op een aantal plaatsen worden kabels ondergronds gebracht. ’s-Heerenbroek staat niet op die lijst om kabels ondergronds te brengen. De kosten worden geschat op ca. 2 miljoen.

Gedeputeerde Traag zei ook zorgen te hebben over de gezondheid van omwonenden. Ze beloofde om dinsdag a.s. de kwestie te bespreken in Gedeputeerde Staten en komt binnenkort met een antwoord over wat de provincie gaat doen.

De ChristenUnie wacht op de antwoorden van het college en wenst dat er snel een oplossing komt voor het probleem van de hoogspanningskabels

HP

 

Zie ook: https://overijssel.christenunie.nl/k/n6129/news/view/1235102/53086/christenunie-wil-oplossing-voor-hoogspanningskabel-sheerenbroek.html

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie en CDA in de bres voor ’s-Heerenbroek'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2018 > november