Steenwijkerland gaat een visie ontwikkelen op religieus erfgoed!

Kerk in landschap.jpgdinsdag 20 november 2018 19:49

In onze gemeente staan veel religieuze gebouwen. Deze gebouwen kunnen van grote culturele en historische waarde zijn. Een deel van deze gebouwen is aangemerkt als rijks- of gemeentelijk monument. Dit geldt echter niet voor alle religieuze gebouwen. Een deel van deze religieuze gebouwen zijn echter zo beeldbepalend dat ze wel behoren tot ons materieel cultureel erfgoed.
Wij vinden het belangrijk dat deze gebouwen vanuit hun historische waarde behouden blijven. Vanuit cultureel oogpunt leveren ze een bijdrage aan het vertellen van de geschiedenis van een stad of dorp en vanuit stedenbouwkundig oogpunt zijn kerken vaak bepalend geweest voor het ontstaan van een stad of dorp en zijn nog steeds een onmisbaar herkenningspunt in onze samenleving.
De gemeente wil binnenkort een monumentenvisie schrijven. Omdat niet alle religieuze gebouwen in onze gemeente aangemerkt zijn als monument, willen we hierbij ook aandacht voor de andere religieuze gebouwen die als erfgoed aangemerkt kunnen worden. Te meer omdat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in 2019 en volgende jaren geld beschikbaar stelt om religieus erfgoed een duurzame toekomst te bieden, met als voorwaarde dat de gemeente beschikt over een visie hierop.
Wij hebben bij de begrotingsvergadering een motie ingediend die raadsbreed ondersteund is. Daarbij hebben we de oproep gedaan om deze visie te ontwikkelen met eigenaren van deze gebouwen.

« Terug

Reacties op 'Steenwijkerland gaat een visie ontwikkelen op religieus erfgoed!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2018 > november