De begroting is vastgesteld

29067036_1372525329560591_8415742546814173184_o.jpgzaterdag 17 november 2018 10:38

Het is een drukke periode voor de fractie van de ChristenUnie. De afgelopen weken waren er vele overleggen over de gemeentebegroting. Vorig weekeind hadden we een teambuildingsdag op Schokland. Deze week werden er op meerdere avonden vergaderingen gehouden over de begroting.

De begrotingsvergadering is in financieel opzicht, het politieke hoogtepunt van het jaar. Dit is het moment dat je de politieke prioriteiten voor het komende jaar stelt.

Het college heeft een sluitende begroting met een meerjarenperspectief aangeboden. Daar zijn we blij mee. Het college heeft voorgesteld om de OZB-niet-woningen met 10% te verhogen.

Wij vinden dat de gemeente voorzichtig moet zijn met belastingverhogingen, lokale belasting is namelijk geen sluitstuk van de begroting.  Op dit moment is de lastendruk tussen woningen (12 % boven landelijk gemiddelde) en niet-woningen niet in evenwicht. Vergeleken met omliggende gemeenten is het OZB-tarief niet-woningen bijna 40% lager. Wij hebben als ChristenUnie gevraagd naar een uitzonderingspositie voor buurthuizen en sportverenigingen.

De ChristenUnie heeft het programma Waardig Ouder Worden geagendeerd en dit voorjaar met vele partners een actieplan ondertekend. Ondersteuning voor mantelzorgers, zoals respijtzorg, zónder de huidige administratieve druk rond een aanvraag. Aandacht voor knelpunten m.b.t. de huidige capaciteit voor Eerstelijns Verblijf. Mensen moeten niet enkel waardig kunnen leven, maar ook waardig kunnen sterven. Daarom willen we de mogelijkheden voor initiatieven voor een hospice binnen onze gemeente onderzoeken. Een motie van de ChristenUnie over Hospice werd door het college overgenomen.

De ChristenUnie wil in 1 generatie de energietransitie realiseren. Dat is een grote en ambitieuze opgave. We zijn daarom tevreden met de extra personele inzet op duurzaamheid. Maar plannen maken is niet het doel, we hebben het college gevraagd om op korte termijn met concrete voorstellen te komen. Het houden van een ‘duurzaamheidsbeurs’, het instellen van “buurtcorporaties voor energie, het inrichten van een ‘duurzaamheidsloket’ en een ‘energiefonds’, zijn enkele ideeën. We dienden samen met andere partijen een motie in voor een duurzaamheidsfonds. De motie is aangenomen.

Ook vinden wij dat veiligheid en handhaving meer prioriteit moeten krijgen. We willen daarom extra inzet voor handhaving, en hebben hiervoor samen met GBK een motie ingediend. Ook deze motie is aangenomen.

We hebben aan het eind van onze algemene beschouwingen uitgesproken: Bouw op de Heer en doe wat goed is, bewoon het land en wees trouw.’ Zo’n tekst bemoedigt ons om ons enthousiast en met veel plezier in te zetten voor een hoopvol perspectief voor onze inwoners.

Tijdens de teambuildingsdag op Schokland hebben we geconstateerd dat we een sterk team hebben met veel verschillende kwaliteiten. Ook blijven we werken aan onze speerpunten die we in het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie beschreven. Alle fractieleden hebben een geweldige drive om zich voor de gemeente Kampen in te zetten.

JW

 

« Terug

Reacties op 'De begroting is vastgesteld'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2018 > november