De algemene beschouwingen in de Steenwijkerlandse politieke arena ....

Begroting Steenwijkerlandwoensdag 14 november 2018 15:00

Tijdens de algemene beschouwingen heeft de ChristenUnie aangegeven zich erg te herkennen in de aangegeven prioriteiten in de begroting. Ook heeft de ChristenUnie aandacht gevraagd voor een paar nieuwe onderwerpen. Een samenvatting van de algemene beschouwingen.

Vandaag bespreekt de gemeenteraad de begroting voor 2019. Wij herkennen veel van onze prioriteiten:

  • Er zijn extra investeringen gepland voor duurzaamheid. Onze schepping is te waardevol en ook komende generaties moeten van deze schepping kunnen blijven genieten. Besluiten moeten we niet uitstellen naar toekomstige generaties.
  • De keuze voor een wijkgerichte aanpak als het gaat om het energieadvies als bij het maken van het warmtetransitieplan. Iedereen moet hiervan profiteren, ook inwoners met een lager inkomen.
  • We zetten extra in op de aanpak van laaggeletterdheid.
  • We investering extra in ons minimabeleid. Want iedereen doet en telt mee. Hierbij is speciale aandacht voor kinderen in armoede.
  • De extra investering in het actieprogramma Gezonde leefstijl.
  • De basisschool in Tuk komt er en ook wordt de eerste fase van het Integraal Huisvestigingsplan uitgevoerd.
  • We gaan in 2019 aan de slag met een strategische agenda ouderen.
  • De extra investeringen in het “Steenwijkerlands model” , voor meer participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en het creëren van meer werkgelegenheid .

Meer lezen? Zie de bijgevoegde documenten ....

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Prioriteiten begroting 2018486,0 kBapplication/pdfdownload
Prioriteiten overzicht CU.pdf486,0 kBapplication/pdfdownload

« Terug

Archief > 2018 > november