Een pittige avond om de begroting 2019 vast te stellen

geld.jpgdinsdag 13 november 2018 19:14

Het duurde tot na elf uur ‘s avonds voordat de gemeenteraad de begroting had goedgekeurd. Er dreigde zelfs een situatie te ontstaan waarbij er geen enkel voorstel op een meerderheid kon rekenen. De fractie van de ChristenUnie speelde de rol van bruggenbouwer.

Achtergrond is het financiële beeld dat door diverse oorzaken (hogere kosten jeugdzorg, beheer van huidige voorzieningen) er in 2019 tot en met 2021 een behoorlijk tekort is op de exploitatie. In 2019 zou dit zonder aanpassingen zo’n € 800.000 zijn. Over de drie genoemde jaren zou er 1,5 miljoen uit de spaarpot moeten komen. Een spaarpot die steeds moeilijker aan te vullen blijkt.

Het begon met het collegevoorstel om de komende drie jaren de onroerend zaak belasting met 6, 6 en 3 procent extra te verhogen.
Dit vonden we als ChristenUnie-fractie niet verantwoord, omdat de plannen voor de komende jaren niet uitgewerkt waren, enkel als mogelijk project genoemd. Alleen voor de continuïteit van de automatisering lag er een rapport van een paar jaar geleden; een voorstel met nadrukkelijk financiële consequenties.
Wij hechten er aan dat we eerst plannen - inclusief financieel plaatje - krijgen alvorens een besluit te nemen.

Na enige verkenning bleek dat de ChristenUnie samen met CDA op een vergelijkbare lijn zaten. Namelijk de volgende:
• De gemeente gaat ook zelf snijden in de eigen kosten; hierdoor hoef je de OZB minder te verhogen. Het college moet op korte termijn met een voorstel komen.
• Een verhoging van 4% voor alleen 2019.
Dit betekent dat er dan nog steeds 400.000 uit de gemeentelijke spaarpot moet komen.
GemeenteBelangen stelde in hun amendement voor 4 jaren lang 3 % te verhogen.
VVD, D66 en PvdA wilden helemaal niet verhogen, maar verlies nemen door de spaarpot zwaar aan te spreken..

Dit was het moment waarop geen enkel voorstel een meerderheid zou krijgen. En dat zou betekenen dat de provincie het voor ons zou gaan bepalen. Een memorabel moment voor onze voorzitter Han Noten.

We hebben aan de drie kleinste partijen (VVD, D66 en PvdA) gevraagd om ons voorstel te steunen, maar dit wilden ze niet. O.i. een gemiste kans om bestuurlijk invloed te krijgen en verantwoordelijkheid te nemen. Dan blijft er weinig anders over dan GemeenteBelangen binnen boord te krijgen. GemeenteBelangen wilde hun voorstel van tafel halen, maar dan zou de verhoging 6% moeten zijn. Helaas steunden ze in navolging van hun wethouder niet ons voorstel om ook als gemeente zelf een taakstellende bezuiniging op te nemen.

In de schorsing hebben de fractieleden van de ChristenUnie intensief overlegd met CDA en GemeenteBelangen. Uiteindelijk zijn we uitgekomen op het voorstel dat zo laat op die avond tot een besluit heeft geleid.

  • Taakstellende ombuiging door de gemeente (vergelijkbaar met 2 % OZB)
  • Verhoging van OZB met 5 % in 2019.

Met tegenzin hebben we de extra procent geaccepteerd en de begroting goedgekeurd.

De reacties op dit besluit kunnen wisselend zijn. Toch denken we dat we een verdedigbaar besluit hebben genomen, gelet op de verhoudingen in de gemeenteraad. We leven in een prachtige gemeente met een hoog voorzieningenniveau in kernen, een mooi buitengebied. In het algemeen erg fijn om te wonen, te werken en of te recreëren. Waar zorg, onderwijs, veiligheid en duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Tegelijk zijn we de goedkoopste gemeente in Overijssel. Dit gaf ons de vrijmoedigheid om met een toekomstgerichte begroting in te stemmen.

Namens de fractie

Luco Nijkamp

« Terug

Reacties op 'Een pittige avond om de begroting 2019 vast te stellen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2018 > november