College: 'Luiers recyclen voorlopig niet rendabel'

diaper.jpgwoensdag 07 november 2018 09:05

Onze fractie krijgt regelmatig vragen over het recyclen van luiers. Een gezin met jonge kinderen produceert jaarlijks containers vol luiers, die in potentie goed te recyclen zijn. Onze gemeente voorziet hier alleen (nog) niet in. Hoe zit dat?

Kennelijk zijn er meer partijen die deze vragen krijgen, wat de fractie van NEW ertoe gebracht heeft om hier vragen over te stellen aan het college. Middels deze weg willen we u graag op de hoogte brengen van de antwoorden. Het is immers zonde als deze informatie alleen bij de raads- en commissieleden blijft.

In Weurt (bij Nijmegen) wordt op dit moment een verwerkingscentrale gebouwd voor luiers. De eerste reactor is inmiddels gereed en als dit goed werkt, worden er binnenkort nog meer gebouwd. Er zijn echter meerdere bezwaren tegen dit project. Ten eerste is de energiebalans en daarmee dus ook het effect op het milieu voorlopig negatief. Het kost dus meer energie om te recyclen dan dat het bespaart. Bovendien zijn er hoge kosten voor de burgers. Er moet een infrastructuur opgetuigd worden om de luiers in te zamelen en die plekken moeten bijvoorbeeld ook onderhouden en schoongemaakt worden. Ook lijkt het hergebruikte materiaal nog te weinig op te leveren. De producten die uit de luiers gemaakt worden (denk aan isolatiemateriaal of kattenbakgrit) leveren te weinig geld op waardoor subsidie voorlopig nodig is.

Al met al lijkt het dus momenteel niet zinvol om als gemeente een systeem op te tuigen voor het inzamelen en recyclen van luiers of incontinentiemateriaal. Het blijft wel mogelijk voor inwoners om toegang tot de ondergrondse containers aan te vragen als zij veel luiers of incontinentiemateriaal produceren. Op deze manier hoeft het niet 3 weken in de eigen grijze container te liggen totdat het opgehaald wordt.

Onze fractie zal de ontwikkelingen op dit gebied in de gaten houden en er op terug komen als door bijvoorbeeld nieuwe technologie de energiebalans de goede kant uitslaat. In de kern is het immers zonde dat zoveel goede grondstoffen momenteel gewoon verbrand worden.
Graag horen we ook hoe u hier over denkt.

Heeft u suggesties of ideeën, laat het ons weten via fractie@wierden-enter.christenunie.nl.

Namens de fractie van de ChristenUnie Wierden-Enter,
Jan Oene Krist

« Terug

Archief > 2018 > november