Motie Blijverslening aangenomen

blijverslening-SVn-logo.jpgdonderdag 01 november 2018 10:41

Voor ouderen is het vanwege inkomen en leeftijd vaak lastig een hypotheek te krijgen om de woning aan te passen. Dit is op te lossen via een Blijverslening, waar de Almelose ouderenbonden (COSBO) voor pleiten en hetgeen ook in ons verkiezingsprogramma staat. Met een Blijverslening bevordert een gemeente het zelfstandig thuis wonen. Een motie hierover is met algemene stemmen door de Raad aangenomen.

De ChristenUnie Almelo nam het initiatief voor deze motie, de mede werd ingediend namens LAS, D66, Leefbaar Almelo, CDA, VVD en PvdA. De motie past goed bij het manifest 'Waardig ouder worden' dat wij ook lokaal handen en voeten willen geven via concrete acties. Onderstaand vind u de besluittekst.

Titel motie:              Blijverslening

De raad van de gemeente Almelo, in vergadering bijeen d.d. 1 november 2018,

Gehoord de beraadslaging,

Constateert

  • Dat het percentage ouderen in Almelo stijgt.
  • Dat het landelijk beleid is dat ouderen langer blijven thuis wonen.
  • Dat daarvoor aanpassingen in woningen noodzakelijk kunnen zijn, die om investeringen vragen.

Overweegt

  • Het voor ouderen vrijwel onmogelijk is om via de reguliere financiers hypothecaire of persoonlijke leningen te verkrijgen voor woningaanpassingen wegens een verondersteld te laag inkomen.
  • Dat het invoeren van een blijverslening hiervoor een oplossing kan bieden.
  • Dat het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting indien gewenst gemeentes kan ondersteunen in de aanvraagprocedure, financiële toets en de verstrekking van de Blijverslening.
  • Een fonds voor Blijversleningen revolverend is. Dit betekent dat rente en aflossing op de uitstaande leningen steeds weer opnieuw kunnen worden ingezet voor nieuwe leningaanvragen.

Verzoekt het college

  • De mogelijke invoering van een Blijverslening in Almelo te onderzoeken. Dit ter financiering van woningaanpassingen, zodat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen.
  • Voor de behandeling van de perspectiefnota naar de Raad te komen met een voorstel of en hoe in Almelo een Blijverslening kan worden ingevoerd.

en gaat over tot de orde van de dag.

« Terug

Reacties op 'Motie Blijverslening aangenomen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2018 > november