Gesprek met de samenleving over de vraag of supermarkten open mogen op zondag.

DSC_1542zaterdag 03 november 2018 08:45

Donderdagavond 1 november vond in de raadzaal een debat plaats over de openstelling van winkels op zondag. De coalitie van ChristenUnie, GBK, CDA en GroenLinks wil hierover een ‘gesprek met de samenleving’ voeren.

Met het ‘gesprek met de samenleving’ bedoelen we een aantal zorgvuldig begeleide gesprekken, waarin ruimte is om van gedachten te wisselen en waarbij de aandacht vooral gericht is op het delen van argumenten en het vergroten van wederzijds begrip, meer dan op het zenden van standpunten. Op deze manier kan het proces eraan bijdragen dat mensen zich herkennen in het uiteindelijke besluit, ook als ze het er persoonlijk niet mee eens zijn. Uiterlijk in juli neemt de gemeenteraad, op basis van alle voor- en tegenargumenten een besluit. Dit voorstel van de coalitie is met meerderheid van stemmen aangenomen.

Fractievoorzitter van de ChristenUnie Jan Willem Schutte sprak voorafgaand aan het debat de volgende woorden:

“Voorzitter, openstelling van winkels op zondag is een bevoegdheid van de gemeenteraad want de gemeenteraad gaat over de winkeltijdenverordening. De gemeenteraad van Kampen heeft al een aantal keren gesproken over de winkelopenstelling op zondag. En tot dusver is het beleid, dat er tijdens 4 grote evenementen per jaar, de mogelijkheid is om de winkeldeuren vanaf 13.00 uur te openen in een gebied tussen IJssel en Burgel.

Opnieuw is tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 de discussie over het ruimer openstellen van winkels op zondag aan de orde gesteld. Met name het mogelijk maken dat ook supermarkten op zondag hun deuren mogen openen. Politieke Partijen zijn het daarover niet eens met elkaar en onder de inwoners van onze gemeente is ook verdeeldheid over dit onderwerp.

Tijdens de coalitieonderhandelingen is dit onderwerp van gesprek geweest. De coalitiepartijen zijn het op dit punt niet eens met elkaar. Besloten is daarom dat bij eventuele stemming dit onderwerp een vrije kwestie is.
Daarnaast is afgesproken dat er een initiatiefvoorstel zal komen waarin afspraken worden gemaakt om een proces te starten waarbij een brede maatschappelijke discussie wordt gevoerd over dit onderwerp.

Als ChristenUnie vinden we het ook belangrijk dat er een breed gesprek plaatsvindt in de samenleving tussen supermarkteigenaren, werknemers, geloofsgemeenschappen, winkeleigenaren en iedere inwoner van onze stad die een bijdrage wil leveren aan dit debat. Immers dit onderwerp raakt op vele manieren onze inwoners en ondernemers en de wijze waarop we in Kampen met de zondag om willen gaan.

Voor een grote groep inwoners is de zondag een rustdag vanuit hun geloofsovertuiging. Het verder openstellen van winkels op zondag raakt hen in hun diepste overtuiging.
Daarnaast gaat het ook over het niet langer in stand houden van een collectieve rustdag waarbij ieder tot rust kan komen van gedane arbeid, kan ontspannen en ontmoeten.
Het gaat ook om de positie van de werknemers. In supermarkten werken s ’avonds en op zaterdag veel jonge mensen die nog studeren. Zondagopenstelling betekend dat ook hun laatste moment dat ze kunnen bijkomen van hun drukke bestaan, niet meer zeker is.

Voorzitter, de ondernemer die een eigen winkel heeft waarin producten te koop zijn die ook in de supermarkt te verkrijgen zijn, krijgt het moeilijk. Het zal je maar gebeuren dat je amper je hoofd boven water kunt houden als zelfstandig ondernemer op de Oudestraat, en de gemeente geeft supermarkten meer mogelijkheden dan jou, dan vloeit weer een deel van de omzet weg. Terwijl we juist een leefbare binnenstad willen.

Allemaal dilemma’s waar we met elkaar over in gesprek moeten gaan om respect te creëren voor ieder zijn of haar mening en overtuiging.
Begrip voor ieders standpunt.

Bij de presentatie van het coalitieprogramma is door een aantal partijen in
de raad gevraagd naar de uitwerking van het onderwerp openstellen van winkels op zondag. De afgelopen periode hebben ChristenUnie, Groenlinks, Gemeentebelang Kampen en CDA gewerkt aan voorliggend voorstel. Dit voorstel is besproken met de fractievoorzitters.

D66, PvdA en VVD hebben aangegeven met een eigen voorstel te zullen komen. Het voorstel van D66, PvdA en VVD voorziet in een proefperiode van openstellen van winkels in de komende maand, en daarna met elkaar het debat te voeren. De ChristenUnie vindt dit een stap te ver. De ChristenUnie is van mening dat je eerst met elkaar het gesprek moet voeren. Het gaat hierbij om principiële keuzes die gemaakt moeten worden.
Daar experimenteer je niet mee.

We hechten er aan dat hiermee een einde zal komen aan een jaren durende discussie, die op allerlei wijze een spoor heeft getrokken tussen mensen met verschillende opvattingen en keuzes.
We hopen dat met dit voorstel meer begrip voor ieders standpunt zal komen

De ChristenUnie heeft in haar verkiezingsprogramma staan dat er geen verruiming komt van de winkeltijden op zondag. Dat is een verkiezingsbelofte. Daar houden we ons aan. Toch hechten we aan deze discussie. Meningen lopen namelijk dwars door de samenleving en dwars door partijen. We vinden het daarom waardevol dat deze maatschappelijke discussie plaatsvindt.

Ook wij zullen met onze eigen partij in gesprek gaan om met elkaar de goede argumenten boven tafel te krijgen. De huidige fractie heeft bewust inhoudelijk het gesprek hierover nog niet gevoerd, Wij willen eerst de gesprekken met achterban en samenleving afwachten.
Voor of tegen verruiming van de winkeltijden is namelijk niet een zaak van geloofsovertuiging maar ook praktische argumenten spelen hierbij een belangrijke rol.”

De coalitie heeft het vertrouwen dat dit proces leidt tot een goed gesprek en wederzijdse begrip om zodoende met de gehele raad een besluit te nemen over de openstelling van supermarkten op zondag.

HP

« Terug

Reacties op 'Gesprek met de samenleving over de vraag of supermarkten open mogen op zondag.'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2018 > november