ChristenUnie Ommen houdt haar ledenvergadering van 6 november a.s. op landgoed Vilsteren

Vilsterenmaandag 15 oktober 2018 11:59

Uitnodiging bijeenkomst ChristenUnie Ommen
Datum: Dinsdag 6 november, vanaf 19. 00 uur is er koffie, om 19.30 uur is de opening. De locatie is het Landgoedcentrum Vilsteren, Vilsterseallee 1d, 7734 PB Vilsteren. Parkeren kan bij de parkeerplaats naast de kerk te Vilsteren.
Om in te kunnen schatten hoeveel mensen we kunnen verwachten vragen wij u om u aan te melden bij secretaris@ommen.christenunie.nl Desgewenst kunt u ook meerijden met iemand, als u ons een berichtje geeft. Dat kan ook bij het secretariaat, of anders met een berichtje op 06-55714372

Wat gaan we doen?

We beginnen met een presentatie over het Landgoed Vilsteren door de rentmeester Hugo Vernhout. Hij draagt zorg voor het beheer van het Landgoed. Daaraan zitten allerlei aspecten, die de moeite waard zijn om kennis van te nemen. Het dorp Vilsteren kent een lange geschiedenis. Het hoort bij de gemeente Ommen. Voor de ChristenUnie is het meteen een reden om nader kennis te maken met Vilsteren en de belangen van deze kern.

Een belangrijk deel van de avond wijden we aan nieuwe energie en de manier waarop we in Ommen die slag naar nieuwe vormen van energie kunnen maken. Naar gasloos bouwen via, warmtepompen, zonne-energie en windenergie en verder de mogelijkheden van biomassa enz. De energietransitie zal de komende jaren een enorme inspanning gaan betekenen. De gemeente Ommen zal zich met andere gemeenten in de regio daarop moeten voorbereiden. Onze wethouder Bart Jaspers Faijer is daarvoor in Ommen verantwoordelijk. Bovendien is hij door de provincie verzocht om de energiestrategie met de gemeenten in de regio te leiden.  Met Bart Jaspers Faijer kunt u het gesprek voeren over de energie-aanpak in Ommen. Hans van der Spek, lid van de ChristenUnie te Ommen. Hij is specialist decentrale energie, werkt als programmadirecteur bij FME (metaalwerkgevers) en is direct betrokken bij de onderhandelingen over de Nationale Energieakkoorden. Hij kan ons meenemen in de ontwikkelingen die vanuit Den Haag op ons afkomen.  Als u niet tot 6 november wilt wachten, kunt op YouTube alvast met hem kennis maken.

Als derde kunt u kennismaken met Duurzaam Vilsteren. Een mooi lokaal initiatief uit de inwoners om hun dorp te verduurzamen. Energietransitie kun je over je laten komen, maar lokale initiatieven bieden ook kansen om zelf het heft in handen te nemen.

Met deze mensen kunt u in gesprek over uw plannen, ideeën en tips. Zo helpt u ook de fractie van de ChristenUnie bij de uitwerking van de plannen in de raad.

We sluiten de avond af met enkele korte huishoudelijk onderwerpen, zoals de benoeming van een nieuw bestuurslid. Henk Hiemstra is aftredend en herkiesbaar. Het bestuur zoekt nog een bestuurslid ter versterking.

Van harte welkom op 6 november en neem een belangstellende mee.

Met een vriendelijke groet,

 

Jan Westert,

voorzitter

 

Programma

19.00   Inloop met koffie

19.30   Opening – Jan Westert, voorzitter

19.40    Landgoed Vilsteren, Presentatie Hugo Vernhout

20.30    Pauze

20.45   Energietransitie, nieuwe vormen van energie met Hans van der Spek, Bart Jaspers Faijer en Duurzaam Vilsteren

21.45   Huishoudelijke zaken en rondvraag

22.00     Afsluiting en informele ontmoeting.

 

Aanmelden graag even bij secretaris@ommen.christenunie.nl

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie Ommen houdt haar ledenvergadering van 6 november a.s. op landgoed Vilsteren'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.