Bezoek aan de prachtige kernen rond Kampen

0_ChristenUnie_op_bezoek_in_de_kernen_van_Kampen[1]maandag 01 oktober 2018 08:39

ChristenUnie bezoekt de kernen van Kampen, v.l.n.r. Harro Pruijssen, Martine Wiltjer, Jan Peter van der Sluis, Kees Posthumus en Klaas van der Kolk.

De ChristenUnie was met 4 raadsleden en een Wethouder de best vertegenwoordigde fractie tijdens de excursie langs de kernen. Burgemeester, wethouders en gemeenteraad waren te gast bij de 7 kernen in onze gemeente op zaterdag 29 september.

We zijn als ChristenUnie gekomen om goed te luisteren naar de mensen in de kernen van onze gemeente. We zijn diep onder de indruk van het enthousiasme en gedrevenheid van de vrijwilligers. De hoeveelheid werk die vrijwilligers verzetten is bewonderingswaardig. Als ChristenUnie hebben we een nog beter beeld gekregen van wat er speelt. De mooie initiatieven en geweldige inzet van de vrijwilligers: het is de Kracht van de Kernen !

We vertrokken vanuit dorpshuis “Ons Erf” en bezochten met de bus de 7 kernen. Wijkverenigingen vertelden over de ontwikkelingen in de kernen, de zorgen, de wensen en veel meer. De wijkverbinders, die een belangrijke rol spelen voor de kernen, waren er natuurlijk bij.

Het idee voor deze excursie is ontstaan in het Kernenoverleg. Het kernenoverleg is een overleg door en voor de dorpsverenigingen van de kernen in Kampen. Drie à vier keer per jaar ontmoeten ze elkaar. Lopende zaken per dorp, overstijgende thema’s en trends en ontwikkelingen komen aan de orde, zoals leegstand boerderijen, vergrijzing en leefbaarheid van het dorp. Het weer was fantastisch net als de onderlinge sfeer van de ongeveer 40 aanwezigen.

Kampereiland

Cor Koers en Miny Pelleboer van Vereniging Streekbelangen Kampereiland vertelden over de ontstaansgeschiedenis en de uitdagingen voor het 3.000 ha grote gebied. Met de dauw op het gras en een stralende zon was de schoonheid van Kampereiland overduidelijk.

De grootste uitdaging op het Kampereiland is de leefbaarheid. Boeren moeten zich kunnen ontwikkelen om te kunnen voldoen aan de eisen van de maatschappij. Er wordt een visie over Kampereiland opgesteld door de Pachtersbond en Vereniging Streekbelangen Kampereiland in samenwerking met de bevolking. De waterveiligheid is een belangrijk thema in het gebied. Vroeger werden boerderijen op terpen gebouwd. Het is een gebied dat bij hoog water kan overstromen.

De vereniging Streekbelangen zet zich in voor de belangen op Kampereiland en de stichting Kampereiland beheert het ‘dorpshuis’ “Ons Erf”.

Grafhorst

Wijnand Spinder en Gerrie de Vegt van Dorpsbelangen Grafhorst vertellen hoe mooi Grafhorst al is en nog mooier kan worden.
Ieder jaar organiseert de vereniging Dorpsbelangen Grafhorst de Biestemarkt (dit jaar 9 oktober) een feestdag voor alle generaties in Grafhorst. Ook wordt er jaarlijks een voetbal- en volleybaltoernooi georganiseerd. En elk jaar is het natuurlijk een groot feest tijdens de jaarwisseling.

Er komt steeds meer verantwoordelijkheid te leggen op de schouders van vrijwilligers, dat is een zorg.

Kamperveen

Gerwin Koersen van Streekbelangen Kamperveen is blij met de nieuwbouwwijk Zuiderhof in Zuideinde. Dit is goed voor de toekomst van de school en het dorp. Het prachtige kerkje heeft een nieuw dak nodig.  

De aanleg van glasvezel in buitengebieden gaat door en dat is goed nieuws voor veel mensen, scholen en bedrijven. De jaarlijkse Oogstdag in augustus is een groot evenement.

Fysieke leefbaarheid, belangenbehartiging richting gemeente en informatievoorziening zijn speerpunten voor Streekbelangen. Ook een veilige schone leefomgeving, onderhoud groenvoorziening en nieuwe bejaardenwoningen zijn van belang.

Zalk

Hero Klinker van Dorpsbelangen Zalk leidt ons rond door dit pareltje aan de IJssel. Zalk is een hechte gemeenschap waarbij verenigingsleven en omzien naar elkaar hoog in het vaandel staan. We zien het nieuwe dorpshuis (MFD) en het laarzenpad voor een prachtige wandeling langs de IJssel. Mooi is het voorbeeld hoe Zalk werkt aan de pilot van het “onderhoud groenproject”. Andere projecten zijn de herinrichting van het Kerkplein, de gedichtenroute en informatieborden op enkele historische plekken. Maandelijks is er een digitale nieuwsbrief.

De braderie met rommelmarkt is erg bekend. Er is een tafeltje dekje werkgroep en er worden veel activiteiten voor de ouderen georganiseerd door de PCOB.

In Zalk wensen ze een doorbraak in de realisatie van de woningbouw

's-Heerenbroek 

Alex Kroeze van Vereniging Dorpsbelangen verteld over de belofte van de provincie Overijssel uit 2009 dat hoogspanningsmasten ondergronds zullen gaan. We bezoeken het museum “De Kroon” en genieten van de door Dorpsbelangen aangeboden lunch.

De Oranjeverenging verdient een compliment voor de wijze waarop zij de Oranjefeesten organiseren. Het dorp wordt verdeeld in zes buurten die onderling de strijd aan moeten gaan op o.a. creatief en sportief vlak. Veel ’s Heerenbroekers zijn tegen de uitbreiding van Stadshagen. Goede samenhang is gewenst tussen eigen woningbehoefte in relatie tot uitdijend Zwolle.

Mastenbroek

Dirk van Ittersum van Dorpsbelangen Mastenbroek verteld over de woningbehoefte, leefbaarheid, verbreding landbouw en mooie toeristische plekjes. Mastenbroek is de oudste polder van Nederland. Mastenbroek is een polder zonder dorpskern. Het ontbreken van een dorpskern betekent dat de bewoners manieren moeten bedenken om met elkaar in contact te zijn en te blijven. Woningbouw is nodig om jongeren te behouden en aan te trekken.

Elk jaar wordt 2 keer een polderborrel georganiseerd en is er een Polderrock Muziekfestival. En 1 x per 4 jaar een Zeskamp tijdens de Oranjefeesten.

Wilsum

 

Steffen Hofstra van Dorpsvereniging Wilsum verteld bevlogen over de mooie kern Wilsum, het stadje van bijna 700 jaar oud. Wat zou het mooi zijn als tijdens het 700 jarig bestaand Sinterklaas kan aanmeren aan de kade. Hij verteld hoe op ogenschijnlijk eenvoudige wijze het strandje werd gerealiseerd.

Voordat het oude voetbalveld wordt bebouwd is een Pauzelandschap aangelegd met: een bloementuin, een insectenhotel, een kinder- fietscrossparcours, een hondendolveld, “een leugenbankje”, een trimveldje en vele andere zaken. De plannen zijn al enkele jaren in uitvoering en worden steeds geactualiseerd en uitgebreid. Eindelijk komt er een steunmast voor de gsm.

De vereniging dorpsbelangen doet actief mee in de protesten tegen de laagvliegroutes van Lelystad. Omdat veel jongeren het dorp verlaten worden de vrijkomende en nieuwe woningen verkocht aan mensen van buiten het dorp. De Vereniging Dorpsbelangen heeft een actief “welkomsprogramma” en er is een Dorpsgids in de maak.

HP

Raad en College op bezoek in de kernen van Kampen

 

 

 

 

 

« Terug

Reacties op 'Bezoek aan de prachtige kernen rond Kampen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.