ChristenUnie daagt Zwolse scholen uit: kom met een goed aanbod voor hoogbegaafdheid!

Eenmalig gebruikdonderdag 27 september 2018 17:32

De ChristenUnie daagt Zwolse scholen uit om met een goed aanbod voor hoogbegaafdheid te komen. Er is in Zwolle namelijk veel kennis aanwezig over de aanpak van kinderen die hoogbegaafd zijn. Bijvoorbeeld bij Onderwijsroute 10-14 en op veel andere plekken.

ChristenUnie raadslid Jacob Raap: ‘Toch komen veel hoogbegaafde kinderen, soms ernstig, tekort. Dat leid ik af uit de vele reacties die ik via Twitter en Facebook ontvangen heb’.
Het is ook een landelijk probleem, gezien de Kamerbrief die Minister Slob daarover stuurde. Afgelopen jaren was er meer aandacht voor de hoogbegaafde leerling. Daardoor is ook duidelijker geworden wat al goed werkt en wat (nog) niet.

In november 2017 heeft de ChristenUnie Zwolle een motie ingediend, waarin de gemeente werd gevraagd met de scholen te onderzoeken welke verbeteringen in de aanpak van hoogbegaafdheid mogelijk zijn. In juni heeft de gemeente, na diverse gesprekken met het onderwijs en andere betrokkenen, de verbetermogelijkheden op een rij gezet:

  1. betere communicatie met ouders,
  2. beschikbaar maken van aanwezige kennis,
  3. de signalering van hoogbegaafdheid en de doorgaande lijn,
  4. het ontwikkelen van onderwijsconcepten.

Overigens kunnen deze punten ook door scholen gebruikt worden om in 2019 een subsidie aan te vragen die Minister Slob voor de aanpak van hoogbegaafdheid ter beschikking stelt.

Raap: ‘Wat zou het mooi zijn als de Zwolse scholen voor PO en VO daarbij gezamenlijk optrekken, bijvoorbeeld door een Zwols kenniscentrum voor hoogbegaafdheid in te richten waar alle scholen van kunnen profiteren. Niet per se iets nieuws, maar wel het voor iedere school beschikbaar maken van wat al ontwikkeld is’.

D66 en ChristenUnie hebben de gemeente gevraagd om een gesprek met de Zwolse scholen te organiseren om te komen tot een gezamenlijke aanpak van hoogbegaafdheid. Dat daaraan veel behoefte is blijkt ook uit een mail die Raap ontving van ouders: ‘Zolang er binnen de schoolbesturen geen urgentie is voor HB-onderwijs, en dat is ook passend onderwijs, komen niet de nodige middelen beschikbaar.

De ChristenUnie wil met het Zwolse onderwijs wél werk maken van hoogbegaafdheid.

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie daagt Zwolse scholen uit: kom met een goed aanbod voor hoogbegaafdheid!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.