'De Passie verdient een mooie locatie'

Keeswoensdag 15 augustus 2018 11:14

De vogel vloog weg en de bestemming 'De Esrand' kwam weer vrij. Direct nadat bekend werd dat er geen hotel gebouwd zou worden, heeft de ChristenUnie hierover vragen gesteld aan de toenmalige wethouder. En het bleef stil...

Dat de grond tussentijds is overgedragen aan een projectontwikkelaar was niet bekend. Wij zagen en zien de voordelen van deze locatie. Zonder uitputtend te zijn: de locatie is goed bereikbaar en biedt ook perspectief voor andere gebruiksmogelijkheden.

Ondertussen werd net voor het zomerreces duidelijk dat de opvolgende eigenaar bereid was het perceel grond aan de gemeente te verkopen. Zijn eigen plannen waren klaarblijkelijk niet uitvoerbaar. En het ging toch even in een stroomversnelling! Nieuwe bezems? Of zag het college het licht?

Met vliegende vaart werden stukken voorbereid en een kredietvoorstel uitgewerkt dat in de laatste raadsvergadering werd geaccordeerd. Niet zonder slag of stoot en dat is ook begrijpelijk. Er waren vragen en die zijn niet allemaal beantwoord. Was de prijs wel marktconform? Heeft de opvolgende eigenaar niet exorbitant veel winst gemaakt? Hoe is het proces verlopen? Op deze vragen gaan antwoorden komen, is ons toegezegd.

Ook de ChristenUnie vindt het van belang dat er een zorgvuldige afweging plaatsvindt die ook financieel verantwoord moet zijn. Het gaat bijvoorbeeld over verkeersstromen, denk bijvoorbeeld aan de F35 die ook in dezelfde omgeving geprojecteerd is. Een goed en constructief overleg met de buurtbewoners is natuurlijk vanzelfsprekend. Een beter uitgewerkt vergelijk met andere locaties is noodzakelijk.

Kortom, er is nog genoeg te doen. Tegelijkertijd juichen wij het toe dat Wierden een mooi visitekaartje gaat bouwen in de vorm van een duurzaam gebouw voor De Passie. Wij denken dat met goed beleid en goede samenwerking een prachtige school gerealiseerd kan worden, zonder ons in 'torenhoge' schulden te steken.

Door: Kees van Dijk (fractievoorzitter)

Gepubliceerd: De Driehoek 14-08-2018

« Terug