De ChristenUnie kiest voor goede én betaalbare zorg

De poort van Zwollevrijdag 29 juni 2018 09:22

Maandag 25 juni is in de gemeenteraad gedebatteerd over maatregelen die het sociaal domein in Zwolle betaalbaar moeten houden. Het gaat dan om de uitvoering van de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning. De ChristenUnie kiest voor goede én betaalbare zorg.

De ChristenUnie is dankbaar voor alles wat in Zwolle al bereikt is in het sociaal domein. Zwolle is een sociale stad waar mensen naar elkaar omzien en elkaar helpen. Het is Zwolle gelukt om deze zorg te continueren toen vanaf 2015 de gemeente verantwoordelijk werd voor grote delen van de zorg. Vlak voor de verkiezingen werd echter bekend dat er forse tekorten zijn ontstaan in het sociaal domein. Het gaat voor 2017 om een overschrijding van 10 miljoen euro. De ChristenUnie is geschrokken van dit tekort en is ervan overtuigd dat dat aangepakt moet worden. Daarom steunt de ChristenUnie maatregelen die erop gericht zijn het tekort terug te dringen.

Raadslid Jacob Raap: “Er moet een zorgvuldige balans zijn tussen kwaliteit, maatwerk, toegankelijkheid én kostenbeheersing.”

Een goed voorbeeld van zo’n maatregel is het sterker maken van de Sociale Wijkteams. Zij worden in staat gesteld om beter te verwijzen naar de best passende zorg: niet te licht, niet te zwaar; lichter waar het kan; zwaarder waar het moet. In het toekennen van zorg op maat is volgens de ChristenUnie veel winst te behalen.

Raap: “Wij horen goede verhalen over ervaringsdeskundigen die in een huiskamer beschikbaar zijn om mensen de weg te wijzen hoe ze goede hulp kunnen krijgen. Een lichte vorm van ondersteuning die zwaardere zorg kan voorkomen en dus kostenbesparend werkt. Nog zo’n goed voorbeeld dus.”

De ChristenUnie is voor maatwerk, maar dat hoeft lang niet altijd te betekenen dat de zorg dan individueel aangeboden wordt. Er kan juist enorm veel kracht van uitgaan als mensen samen begeleiding ontvangen, in een collectief. Ook weer goede, soms zelf betere, zorg tegen lagere kosten. Toch zijn we er met deze maatregelen nog niet. Samen met zorgvragers en zorgaanbieders, het onderwijs, welzijnswerk en ervaringsdeskundigen willen we de zorg verder hervormen. Daarom hebben we de wethouder gevraagd om een startconferentie ter voorbereiding op die hervormingsagenda te houden. We zijn blij met zijn toezegging. Mocht u willen deelnemen, laat ons dat dan weten.

In dit proces van verandering willen we heel alert blijven op waar het voor mensen gaat knellen. Ervaart of kent u zulke knelpunten? Neem dan contact op met de ChristenUnie Zwolle of rechtstreeks met Jacob Raap: jacob@christenuniezwolle.nl of 06-2782 1373.

« Terug

Reacties op 'De ChristenUnie kiest voor goede én betaalbare zorg'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.