ChristenUnie in gesprek met jonge boeren van Kampereiland

20180626_200724vrijdag 29 juni 2018 08:29

De ChristenUnie vergaderde dinsdag 26 juni op locatie zoals dat heet. Op Zuivelboerderij Erf-1 aan de Mandjeswaardweg zat de zaal vol met leden van de ChristenUniefractie en 5 jonge vertegenwoordigers van de Kamper Eiland Boeren.

Het Kampereiland is een uniek gebied in de monding van de IJssel. Het bestond uit een aantal eilanden die in 1363 door de Bisschop Jan van Arkel is geschonken aan de stad Kampen. De gronden zijn sinds die tijd in pacht uitgegeven aan de boeren. De laatste jaren is die pachtsituatie onderdeel geweest van een discussie. Deze heeft geleid tot een onderzoek. De moeilijkheid hierbij was dat er bijna geen vergelijkbaar gebied in Nederland te vinden is. De ChristenUnie heeft aangedrongen op gezamenlijke visie van pachters en verpachter. Verwacht wordt dat in september of oktober van dit jaar een beleidsvisie wordt aangeboden aan de gemeenteraad.

De jonge boeren gaven aan dat er een meersporenbeleid moet komen:

  • mogelijkheden voor ondersteuning van vertrekkende pachters om bestaande bedrijven de mogelijkheid geven te vergroten;
  • mogelijkheid voor borgstelling vanuit de verpachter;
  • mogelijkheid voor pensioenopbouw voor pachters met opvolger;
  • en mogelijkheden voor verbreding.

De jonge boeren vertellen uitvoerig over hun toekomstplannen. Er zijn veel zaken die op hen afkomen vanuit Europa, Den Haag, de maatschappij en voor Kamper eiland speelt de relatie met de Gemeente Kampen. Al met al is er een visie nodig op de toekomstige landbouwstructuur van de Kampereilanden.

Als fractie van de ChristenUnie hebben we deze avond vooral geluisterd. De boeren zijn over de pachtsituatie en toekomstplannen nu in gesprek met de gemeente. Zolang de gemeente en de boeren met elkaar in gesprek zijn wordt er naar oplossingen gezocht. Als dat goed verloopt is politieke bemoeienis niet nodig. Met die verwachting sluiten we een boeiende avond af.

HP

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie in gesprek met jonge boeren van Kampereiland'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.