Jan Peter van der Sluis wethouder ChristenUnie

259716woensdag 13 juni 2018 23:10

Op maandag 11 juni 2018 is Jan Peter van der Sluis als wethouder geïnstalleerd.
De heer Van der Sluis heeft een ruime ervaring in het openbaar bestuur zowel lokaal als provinciaal, was werkzaam als Bestuurs- en concernadviseur bij de provincie Overijssel en was tot voor kort de voorzitter van de ChristenUnie. De heer Van der Sluis was al voor de verkiezingen als kandidaat-wethouder door de ChristenUnie aangewezen.

De heer Van der Sluis is geboren en getogen in Kampen, is getrouwd en vader van twee dochters. Hij houdt van de cultuur en identiteit van Kampen. De ambitie van de heer van der Sluis is om Kampen duurzamer, socialer en mooier te maken. Hij wil samen met de inwoners van Kampen en de gemeenteraad deze handschoen oppakken en nadenken over de toekomst van Kampen. In zijn portefeuille zitten onder meer de Wmo, wonen, onderwijs, en water en klimaatadaptatie.

In een volle raadzaal van het Gemeentehuis legde Van der Sluis de eed af (Foto Richard Tennekes).

Coalitie
Fractievoorzitter van de ChristenUnie Jan Willem Schutte bedankte formateur de Boer, de onderhandelende partijen en de raad voor de inbreng. Hei zei verder dat de nieuwe coalitie op het eerste oog niet de meest voor de hand liggende combinatie lijkt. “Maar het is een brede coalitie die een brede achterban in onze gemeente vertegenwoordigd. Het is een coalitie waarin een brede stroming politieke partijen samenwerkt, van Links progressief tot rechts pragmatisch tot christelijk-sociaal. Dat betekend dat veel kampenaren zich kunnen herkennen in deze coalitie. De breedte van deze coalitie maakt het tevens noodzakelijk om de onderliggende verschillen te erkennen en tegenstellingen te overbruggen. Daarvoor is lef leiderschap en onderling respect nodig en dat is precies wat er tijdens de formatie besprekingen is gegroeid. En daar ben ik blij om en trots op. En dat maakt ook dat we vertrouwen hebben en met vertrouwen deze coalitie hier presenteren”. De raad stemde in met de benoeming van vier wethouders: Jan Peter van der Sluis namens CU, Albert Holtland namens GBK, Geert Meijering namens CDA en Irma van der Sloot als eerste wethouder namens GroenLinks.

Samen voor waardevol Kampen
De ChristenUnie ging de verkiezingen in met de slogan “Samen voor Waardevol Kampen”. Dit symboliseerde dat iedereen voor de ChristenUnie waardevol is en meedoet. Maar ook dat de omgeving waarin we leven waardevol is en we zorgvuldig met de schepping om moeten gaan. We moeten dus investeren in de toekomst van onze kinderen. Ook hebben we het waardig ouder worden op de agenda gezet.

De zondag
De nieuwe coalitie heeft afgesproken dat het huidige beleid van openstelling van supermarkten gehandhaafd blijft. Binnen een jaar gaan we het gesprek aan met inwoners, winkeliers, supermarkteigenaren en vertegenwoordigers van geloofsgemeenschappen over hoe zij denken over openstelling van supermarkten op zondagmiddag. Iedere partij maakt aan de hand van de uitkomsten van deze gesprekken zijn eigen afweging.

Nieuwe energie
Het college gaat aan de slag met het collegeprogramma “Nieuwe energie”. Energietranssitie, klimaatadaptatie, sociaal domein, wonen maar ook het onderwijs en de economische ontwikkeling als belangrijke randvoorwaarde om alle doelen te bereiken.

HP

« Terug

Reacties op 'Jan Peter van der Sluis wethouder ChristenUnie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.