Plan voor zonnepark in de Koekoek

foto_maiden_speech_1[1]zaterdag 09 juni 2018 14:45

De gemeenteraad besloot woensdag 6 juni bijna unaniem voor een zonnepark in de Koekoek. Ook komen er eerst spelregels voordat we aan volgende plannen voor energieopwekking als deze mee gaan werken.

Dat we als ChristenUnie werk willen maken van de energietransitie stond al uitgebreid in ons verkiezingsprogramma. In het coalitieprogramma met de prikkelende titel “Nieuwe energie”, dat recent gereed is gekomen, staat het ook overduidelijk. We willen de wereld schoner achterlaten dan we die hebben gekregen. En het gaat niet alleen over energie, het is veel breder. De duurzaamheidstransitie is ingrijpend. Het gaat over klimaat, energie, mee kunnen doen, economische kansen en gedragsverandering in brede zin. 

Namens de ChristenUnie trapte raadslid Harro Pruijssen af tijdens de raadsvergadering met de woorden: “We staan als ChristenUnie voor het goed beheren van deze aarde en het goed achterlaten van deze aarde voor onze kinderen en kleinkinderen. Een initiatief als deze het plaatsen van zonnepanelen, past daarbij. Tegelijk vraagt het een verantwoordelijkheid om samen goed na te denken over welke ontwikkelingen in de energietransitie we waar, wanneer en hoe willen organiseren. Energieopwekking is een industriële activiteit, we zouden het als ChristenUnie betreuren als ons mooie IJsseldeltalandschap in het belang van de energietransitie vol wordt gezet met allerlei industriële objecten”. Pruijssen zette daarmee de toon van het debat.

Andere partijen sloten zich aan bij de woorden van de ChristenUnie om samen met inwoners, raad en college een goed afwegingskader te maken voor de energietransitie. We hebben een ‘Ladder van duurzame verstedelijking’ dus is een ladder of afwegingskader voor energietransitie ook nodig. Daarin zitten naast ruimtelijke aspecten ook sociale, economische en andere afwegingen. Deze kunnen we als toetsingskader gebruiken. Wethouder Geert Meijering deed de toezegging dat dit afwegingskader er dit jaar komt.

Harro Pruijssen liet verder weten dat er in Nederland voldoende goede voorbeelden van dergelijke afwegingskaders voor zonnepanelen zijn. Zo zegt een voorbeeld elders in het land dat zonnepanelen allereerst op bestaande daken (bv. overheidsgebouwen, scholen, sportzalen) worden gelegd, daarna worden functies gecombineerd (bv. zonnepanelen boven parkeerplaatsen), daarna komen bouwlocaties en bedrijventerreinen aan bod. De volgende locaties zijn braakliggende terreinen of locaties die ‘on hold’ zijn gezet. Een volgende kans bieden infrastructuur en nutsfuncties (bv. geluidswallen) en als laatste ‘open’ landschap. Met een dergelijk afwegingskader kunnen we voorkomen dat we met elkaar per casus in lange discussies geraken.

In januari 2018 stemden we als ChristenUnie al in met zonnepanelen in de Koekoek onder de voorwaarde dat deze aanvraag geen precedent zou zijn voor volgende zonneparken in de Koekoek. Ook moet de landbouwkundige bestemming blijven. Deze zaken zijn nu geregeld.

Als laatste ging Pruijssen in op de zorgen die mensen in de Koekoek hebben en de zwakke ruimtelijke onderbouwing om deze zonnepanelen hier toe te staan. Er is nog een weg te gaan voordat dit zonnepark is gerealiseerd.

De gehele bespreking in de gemeenteraad op 6 juni 2018 is  te zien onder "Bespreekstukken"

« Terug

Reacties op 'Plan voor zonnepark in de Koekoek'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.