NEW en CDA steunen onderzoek gedoogmogelijkheid zondagsopenstelling

Coalitiewoensdag 06 juni 2018 09:55

Hard schreeuwen op social media loont. Dat bleek gisteravond tijdens de raadsvergadering in Wierden. Tijdens de behandeling van het coalitieakkoord werd door PPW en VVD een motie ingediend om zondagsopenstelling te gedogen. Dit naar aanleiding van berichten van een Enterse ondernemer over zijn voornemen om de winkel op zondag te openen, ondanks het feit dat dit niet is toegestaan. Naar aanleiding van het antwoord van de gemeente (zij handhaven totdat een nieuwe verordening is vastgesteld) en de reacties op Facebook vroegen PPW en VVD het college een dergelijke openstelling te gedogen.

Tijdens een lange schorsing bleken NEW en CDA bereid om mee te buigen met dit voorstel. Het feit dat in de aangepaste motie niet vermeld werd waarom deze werd ingediend (de verwijzing naar de betreffende ondernemer werd verwijderd), bleek voor de coalitiepartners voldoende om in te stemmen.

 De ChristenUnie heeft met overtuiging tegen deze motie gestemd. In het coalitieakkoord – waarvan de inkt nog maar net droog is – staat duidelijk beschreven hoe de coalitie aan de wens om op zondag open te kunnen gaan wil voldoen. Als ChristenUnie zijn we niet voor zondagsopenstelling, dat is bekend. Maar we zijn wel voor een betrouwbare overheid en steunen daarom de opstelling van de gemeente in deze. Blijkbaar durven NEW en CDA het niet aan om bij een klein beetje tegenwind hun eigen voorstellen te steunen. Dit baart zorgen voor de komende periode, want van een coalitie verwachten wij wat meer durf en lef bij het verdedigen van de eigen voorstellen.

« Terug