Ambitieus coalitieakkoord 2018-2022

2018 coalitieakkoordmaandag 11 juni 2018 20:00

Vandaag presenteerde en ondertekende de nieuwe coalitie van CDA, VVD, LAS en ChristenUnie het coalitieakkoord voor Almelo voor de periode 2018-2022. "Met Ambitie, Daadkracht en Vertrouwen" is de titel van het akkoord. Met volle inzet en overgave vormden namens de ChristenUnie fractievoorzitter Wouter Teeuw en wethouder Alex Langius het onderhandelingsteam.

Het coalitieakkoord straalt een gezamenlijke visie op de toekomst van Almelo: Almelo is een veilige en groene stad waar wordt gewerkt! Een stad die financieel gezond is, een bruisend centrum heeft en waar iedereen meedoet. Teeuw: "De ChristenUnie bouwt aan Almelo als stad waarin mensen naar elkaar omzien, waarin we investeren in de economie en waarin we steeds duurzamer worden. Met ambitie en vertrouwen werken we aan die veranderingen. Daarbij zoeken we telkens de verbinding met de raad en de stad.”

Het is voor de tweede keer dat de ChristenUnie meedoet in de Almelose coalitie. Met CDA, VVD en LAS zijn afspraken gemaakt over heel veel verschillende onderwerpen. De ChristenUnie is zeer dankbaar dat we met twee zetels zoveel verschil hebben kunnen maken, door plaats te nemen in de coalitie. Door het coalitieakkoord kunnen we onze idealen, verwoord in ons verkiezingsprogramma, omzetten naar de werkelijkheid.

Een coalitie smeden is ook ingewikkeld. We hebben op sommige punten compromissen moeten sluiten. Plannen in het coalitieakkoord zijn ook niet altijd dezelfde plannen als in ons verkiezingsprogramma. We vinden elkaar echter in de keuze te investeren in de kracht van de samenleving, het collectief. Daarbij past een dienstbare overheid. Met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties samen pakken we uitdagingen zoals overerfelijke armoede, hardnekkige werkloosheid en onder druk staande leefbaarheid aan.

De belangrijkste resultaten voor de ChristenUnie op een rij:

  • In te zetten op een blijvend financieel herstel. De ChristenUnie wethouder krijgt de (prestigieuze) portefeuille Financiën.
  • Versterken van preventie bij het jonge kind door te investeren in opvoedingsondersteuning, vroegsignalering en de relatie onderwijs-Jeugdzorg. De ChristenUnie wethouder krijgt ook de door ons fel begeerde portefeuilles Jeugdzorg en Onderwijs.
  • Goede zorg en aandacht voor ouderen in de strijd tegen eenzaamheid en maatschappelijke isolement, aansluitend op de ChristenUnie ambities voor een waardig ouder worden.
  • Het voorkomen van problematische schulden door goede voorliggende voorzieningen, zoals ‘schuldhulpmaatje’ of het overnemen van beginnende schulden(problematiek) door de gemeente.
  • De collectieve zorgverzekering wordt structureel gecontinueerd (binnen een taakstellend budget).
  • De binnenstad wordt een mix van wonen, werken, winkelen en recreëren. Verbeteren van de uitstraling van de binnenstad door het instellen van een fonds voor gevelverbetering (in lijn met onze ideeën van de afgelopen periode).
  • Leegstand verder terugdringen door het instellen van een leegstandsverordening en striktere handhaving daarvan (de leegstandsbelasting zoals opgenomen in ons verkiezingsprogramma).
  • Er komt -voor het eerst- een apart programma Duurzaamheid gericht op (1) een duurzame, klimaatbestendige en leefbare stad, (2) de energietransitie en (3) een circulaire lokale economie.
  • Het bestrijden van mensenhandel en uitbuiting. Het bestrijden van illegale en gedwongen prostitutie en de veilige opvang van slachtoffers. Het bestrijden van loverboyspraktijken, ook digitaal; hier leggen wij een relatie met Jeugdzorg en goede voorlichting aan potentiele slachtoffers.

Klik hier voor het volledige coalitieakkoord.

« Terug

Reacties op 'Ambitieus coalitieakkoord 2018-2022'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.