Een nieuw college voor Kampen

900donderdag 31 mei 2018 23:04

'Nieuwe energie' is de titel van het nieuwe collegeprogramma van de gemeente Kampen. Met trots en voldoening laat Jan Willem Schutte van de ChristenUnie weten dat het is gelukt om een coalitie te vormen in Kampen. ChristenUnie, GBK, CDA en GroenLinks vormen komende gemeenteraadsperiode de nieuwe coalitie. Namens de ChristenUnie zal Jan Peter van der Sluis wethouder zijn.

Schutte verteld vol trots: “We hebben een intensieve campagne gevoerd als ChristenUnie met de slogan “Samen voor waardevol Kampen”. We zijn heel dankbaar voor de 6 zetels die we als verkiezingsuitslag mochten noteren. Dit bracht ook een verantwoordelijkheid met zich mee om een coalitie te vormen. Remmelt de Boer heeft als informateur en later als formateur deze mooie klus geklaard”. Het was een intensief proces van vele weken onderhandelen maar des te groot is de tevredenheid, nu het gelukt is.

Er zijn mooie resultaten geboekt als het gaat om de hoofdlijnen van het coalitieakkoord. Veel tijd en energie zal worden gestoken in het verbeteren van de zorg. De verantwoordelijkheid voor de gehele Kamper samenleving is wat ons verbind. Voor onze kinderen en kleinkinderen hebben we een grote opgave in de energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en verduurzaming van onze leefomgeving. Daarbij hoort een gezond economisch klimaat, een bruisende binnenstad en een inclusieve arbeidsmarkt. Een veranderende samenleving vraagt een betere dienstverlening van de gemeente. Inwoners wordt gevraagd mee te werken aan het ontwikkelen van oplossingen want samen kunnen we meer.

Speciale aandacht is besteed aan de zondag. We hebben als ChristenUnie onze verkiezingsbelofte ingebracht. De komende tijd verandert er niets voor wat betreft de zondagsopenstelling. We hebben afspraken gemaakt hoe we daar samen een besluit over gaan nemen. In het komende jaar gaan we met andere partijen in de raad, ondernemers en inwoners in gesprek over dit thema. We nemen niet overhaast een besluit.

In het coalitieprogramma  kunt u alle plannen van het nieuwe college lezen [zie pdf bestand onder]

Jan Peter van der Sluis wordt de wethouder voor de ChristenUnie. Hij was vele jaren voorzitter van het bestuur van de ChristenUnie in Kampen. De verdeling van de portefeuilles van de wethouders is als volgt:

  • Jan Peter van der Sluis (ChirstenUnie): Sociaal Domein, Wonen, Beheer Openbare Ruimte (eerste locoburgemeester);
  • Albert Holtland (GBK): Mobiliteit, grondbedrijf, Ruimtelijke Ordening;
  • Geert Meijering (CDA): Economie/recreatie/toerisme, Omgevingswet, Jeugdzorg, Inwonersparticipatie;
  • Irma van der Sloot (GroenLinks ): Duurzaamheid, Financiën.

Het coalitieakkoord overziende zit er veel in van ons ChristenUnie verkiezingsprogramma. In onze kernpunten stond dat iedereen meetelt en meedoet; dat we investeren in de toekomst van onze kinderen en staan voor een dienstbare overheid en veiligheid.

Op 11 juni zal het coalitieprogramma in een speciale Raadsvergadering officieel aan de gemeenteraad worden aangeboden.

 

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Definitieve tekst Coalitieprogramma 2018-2022677.3 kBapplication/pdfdownload

« Terug

Archief > 2018 > mei