Coalitieakkoord rond, nieuw college bekend!

Kandidaat wethouders gemeente Hellendoornzaterdag 26 mei 2018 19:57

Vrijdag 25 mei  heeft ChristenUnie Hellendoorn samen met CDA, GroenLinks en D66 het coalitieakkoord gepresenteerd. 

Het coalitieakkoord ‘ Duurzaam Durven Doen’ geeft weer waar we als vier partijen inhoudelijk extra op willen inzetten, maar bovenal spreekt uit het coalitieakkoord de wil om samen te werken, raadsbreed, met inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke instellingen, kerken, buurten en dorpen in de gemeente Hellendoorn en andere betrokkenen.

‘Duurzaam Durven Doen’, dat is het motto van het coalitieakkoord. Dat motto straalt een ambitie uit van hard werken aan een duurzame samenleving waarbij we de vernieuwing niet uit de weg gaan. Dat gaat verder dan schone energie opwekken of energieverbruik terugdringen. Duurzaam gaat ook over hoe wij samen met de hele gemeente Hellendoorn aan kwaliteit en continuïteit willen werken op diverse thema’s binnen sociaal domein, economie en leefomgeving. Het is een coalitieakkoord op hoofdlijnen. 

Samenstelling college

Het nieuwe college zal bestaan uit vier wethouders en de burgemeester, Anneke Raven, als voorzitter. 

De coalitie draagt de vier volgende wethouders voor:
Anja van den Dolder, namens de ChristenUnie. 
Zij krijgt onder meer de portefeuille Jeugdzorg en jeugdbeleid, Onderwijs en Volwasseneneducatie en Kunst, Cultuur en Erfgoed.

Jelle Beintema, namens het CDA. Zijn portefeuille zal onder meer bestaan uit Financiën, WMO, huishoudelijke hulp, ouderenbeleid, volksgezondheid, agrarische zaken, lid bestuurscommissie Agenda voor Twente, vervoer bovenregionaal en de projecten (afronding) N35 en asbestsanering.

Dennis op den Dries, namens GroenLinks. Hij krijgt onder meer de portefeuille Klimaat, energie en duurzaamheid, Waterbeheer, Natuur en landschap, Beheer en onderhoud openbare ruimte, Sport, Lokaal verkeer en vervoer, verkeersveiligheid. 

Margreet Overmeen, namens D66. Haar portefeuille zal onder meer bestaan uit Ruimtelijke ordening, Economische zaken, Participatie, werk en inkomen, Sociale voorzieningen en het project Centrumontwikkeling Nijverdal.

Coalitieprogramma

De coalitie heeft voor veertien thema’s op hoofdlijnen kaders uitgewerkt: 

Duurzame leefomgeving, Woningbouw, Economie, Verkeer en verkeersveiligheid, Agrarische sector, Omgevingswet, Onderwijs, Sport en Cultuur, Werk en inkomen, Zorg, Regionale samenwerking, Bestuurlijke vernieuwing en Financieel kader. 

Verder is veel opengelaten, zodat samenwerking ook écht samenwerking is en er ruimte is om raadsbreed aan de slag te gaan, samen met de samenleving en er ook ruimte is voor ontwikkelingen in de komende jaren. Veel bestaand beleid zal worden voortgezet. Dat waar de gemeente Hellendoorn al goed bezig was, wordt vervolgd.

« Terug

Archief > 2018 > mei