Onderhandelaars coalitie Almelo boeken vooruitgang: afspraken over portefeuilles

stadhuis19devrijdag 18 mei 2018 15:15

De onderhandelaars van de onderhandelende partijen CDA, VVD, LAS en CU zijn inmiddels zover dat er overeenstemming is over de verdeling van de portefeuilles over de vier coalitiepartners. De partijen hebben naar elkaar het vertrouwen uitgesproken dat deze portefeuilleverdeling passend is.

De verdeling van portefeuilles naar wethouders kan op onderdelen wellicht nog wijzigen afhankelijk van de definitieve afronding van de inhoudelijke besprekingen die nog plaatsvinden. De portefeuilleverdeling is als volgt:

CDA

VVD

LAS

CU

Burgemeester

Programma Zorg en Duurzaamheid

Programma Economie en Participatie

Programma Binnenstad, Ruimte en Wonen

Programma Financiën en Jeugd

Programma Bestuur en Organisatie

 

 

 

 

 

Programma Zorg en WMO

Wmo en preventie (incl. sociale wijkteams)

Publieke gezondheid

Welzijn en dierenwelzijn

Programma Economie en Participatie

Sociale zaken

Werkgelegenheid en economie

Economische betrekkingen

MBO-onderwijs

Recreatie en toerisme

Programma Binnenstad

Binnenstadontwikkeling

Kunst en cultuur

Middenstand

Programma Zorg en Jeugd

Jeugdzorg en preventie

Onderwijs (m.u.v. MBO)

Programma Veiligheid

Openbare orde en Veiligheid

Toezicht en handhaving

Ondermijning

Programma Duurzaamheid

Milieu en afval

Energietransitie

Water en riolering

Markt en haven

Sport

Mobiliteit

Ruimtelijke ordening

Wonen en volkshuisvesting

Stadsbeheer, Beheer openbare

Programma

Financiën

Bedrijfsvoering

Planning & control

Belastingen

Vastgoed

Grondbedrijf

Programma Bestuur

Algemeen bestuurlijke zaken Bestuurscultuur en integriteit

Dienstverlening en publiekscommunicatie

Communicatie

Omgevingswet

 

Plattelandsontwikkeling

 

Regionale samenwerking

Externe betrekkingen

 

 

 

 

Personeel en organisatie

Organisatieontwikkeling

Facilitair en ICT

 

De onderhandelaars koersen er op dat zij in de week van 4 juni het coalitieakkoord aan de gemeenteraad en inwoners kunnen presenteren.

« Terug

Archief > 2018 > mei