Beoogde coalitie werkt aan akkoord

258987[1]woensdag 02 mei 2018 07:11

De partijen ChristenUnie, GBK, CDA en GroenLinks zijn met elkaar in gesprek over het op te stellen coalitieprogramma. Afgelopen weken hebben ze teruggekeken op de vorige raadsperiode en zijn kernpunten van het komende coalitieprogramma benoemd. Op dit moment wordt er druk geschreven aan een coalitieakkoord op hoofdlijnen. ‘De eerste contouren zijn inmiddels zichtbaar’ zoals dat heet.

Eerder is afgesproken dat er een terugkoppeling plaatsvindt en ook de partijen die niet aan de onderhandelingstafel zitten hun wensen kenbaar kunnen maken. Alle partijen zijn uitgenodigd op dinsdag 15 mei om 19.30 uur in openbare bijeenkomst in de raadzaal van het stadhuis. In dat overleg kunnen raadsleden onderwerpen aandragen voor het coalitieprogramma en kan een mening worden gegeven over het resultaat tot nu toe. Ingebrachte onderwerpen worden door de onderhandelende partijen afgewogen op haalbaarheid en uitvoerbaarheid. Ook u bent welkom om hierbij aanwezig te zijn.

We vinden het als ChristenUnie een boeiend en spannend proces met als doel om voor onze gemeente op korte termijn een coalitieakkoord gereed te hebben. We zetten ons daar volledig voor in.

« Terug

Archief > 2018 > mei